2019-01-31 08:34Pressmeddelande

Mer idéburet i Halmstad - Bräcke diakoni tar över 16 LSS-boenden

1 februari får stora delar av Halmstads LSS-boenden en ny driftsform när idéburna Bräcke diakoni tar över 16 LSS-boenden med cirka 80 platser i Halmstad.

I maj 2018 stod det klart att Bräcke diakoni tagit hem två upphandlingar gällande 16 gruppbostäder i Halmstad kommun. Birgitta Niste, driftområdeschef på Bräcke diakoni, tror att förändringen kommer att lyfta verksamheterna.

– Bräcke diakoni är en idéburen, icke-vinstdrivande organisation. Det gör att vi både kan och vill arbeta på ett annat sätt jämfört med privata företag eller kommuner.

Organisationen har över 60 års erfarenhet av arbete inom området och driver idag ett flertal verksamheter inom LSS, bland annat boenden med särskild service för barn och unga.

– Vi möter redan nu målgruppen i flera av våra verksamheter som till exempel daglig verksamhet och personlig assistans. Därför känns det naturligt att bredda vår LSS-verksamhet för vuxna, säger Birgitta Niste.

Etableringen i Halmstad innebär att Bräcke diakoni växer rent geografiskt och finns nu på 17 orter i västra och mellersta Sverige.

Avtalet med Halmstad kommun sträcker sig från 1 februari 2019 fram till 2024, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. 

Kontaktperson:
Birgitta Niste
031-50 26 22
birgitta.niste@brackediakoni.seOm Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Med visionen ”Ett medmänskligare samhälle” driver vi idag ett femtiotal verksamheter inom hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg.