2018-05-17 13:45Pressmeddelande

Bräcke diakoni växer – etablerar sig i Halmstad

null

Efter en offentlig upphandling står det klart att det blir den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni som tar över driften av totalt 16 LSS-boenden i Halmstad. Därmed etablerar sig stiftelsen på ytterligare en ort i Västsverige.

Bräcke diakoni tar från den 1 februari 2019 över driften av 16 LSS-boenden med strax under 80 boendeplatser i Halmstad. Totalt berörs cirka 100 medarbetare som i samband med övertaget blir en del av Bräcke diakoni. Den idéburna stiftelsen har tidigare erfarenhet av LSS-boenden för vuxna och driver idag ett brett spann av verksamheter inom vård och omsorg. Till exempel LSS-boende för barn och unga och ett flertal dagliga verksamheter, bland annat i Falkenberg.

– Bräcke diakoni har idag inga LSS-boende för vuxna och det har varit en pusselbit som saknats. Boendet är en stor del i livet och det känns bra att återigen kunna erbjuda boende för vuxna, det gör vårt erbjudande än mer komplett. Vi har både kompetens och erfarenhet och är redo att axla ansvaret, säger Johan Broberg, tf områdeschef på Bräcke diakoni.

Övertagandet är också strategiskt viktig för stiftelsen som därmed stärker sin position som idéburen vård- och omsorgsaktör.

– Bräcke diakoni är absolut en spelare att räkna med i dessa sammanhang. Vi är stolta över förtroendet och ser fram emot att visa Halmstad, och framför allt de boende, de mervärden vi som idéburen organisation kan tillföra, säger Johan Broberg.


Kontaktperson:

Johan Broberg, tf områdeschef Rehab & Funktionshinder
e-post: johan.broberg@brackediakoni.se
Tel: 031-50 25 09

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 


Om Bräcke diakoni

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver vi bl a flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Vi har också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Som delägare i Ersta Sköndal högskola har vi en nära koppling till forskning och utbildning. Som en politiskt och religiöst obunden stiftelse har vi inga ägare som ställer vinstkrav – all vinst återinvesteras i verksamheten. Det gör oss till ett spännande alternativ till både privat vinstdrivande- och offentlig vård och omsorg. Många av våra uppdrag kommer från kommuner och landsting, men vi startar gärna nya projekt och hittar kreativa lösningar tillsammans med andra. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. Bräcke diakoni startade i Göteborg 1923, med syfte att utbilda diakonissor, dåtidens sjuksköterskor. Idag finns vi i ett tiotal kommuner i södra Sverige, med totalt närmare 40 verksamheter, och vi fortsätter att växa och utvecklas.

Kontaktpersoner

Erik Andersson
Driftchef
Erik Andersson
Thomas Schneider
Utvecklingschef
Thomas Schneider
Maude Kardell Wahlbäck
Välfärdsutvecklare
Maude Kardell Wahlbäck