Bildkit: Samarbete för minskad biltrafik

Sara Bergström, Acting Market Manager IKEA Borlänge & Gävle, Jonas Flank, HR-chef Borlänge kommun, Anna Wenstedt, Hållbarhetsstrateg Borlänge Energi och Stefan Kujanpää, Avdelningschef Hållbara Anläggningar SSAB i Borlänge