Borlänge Energi


Nyhetsrum

Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.

Kontakt

Anna Elfqvist
Kommunikationschef
Anna Elfqvist
Kommunikationsgruppen
Affärsområdeschef Kraft & Värme
Jonas Sjans
Mats-Erik Olofsson
Vd
Mats-Erik Olofsson
Joel Norstedt
Elhandlare
Joel Norstedt
Mikael Ringi
Marknadschef
Mikael Ringi