2020-03-09 15:28Pressmeddelande

VD Lars Larsson lämnar sitt uppdrag på Borlänge Energi

Idag den 9 mars 2020 har styrelseordförande i Borlänge Energi, Lena Lagestam gjort en överenskommelse med VD Lars Larsson att han ska avsluta sitt uppdrag på Borlänge Energi. 

Under de senaste snart tre månaderna har en utredning om den psykosociala arbetsmiljön i företaget pågått. Detta som ett resultat av den orosanmälan som ett skyddsombud lämnade in till ordförande, vice ordförande och kommundirektören den 13e december förra året.

  • Alla faser i utredningen är inte klara, men de uppgifter som hittills framkommit visar på brister i den psykosociala arbetsmiljön i företaget, säger styrelseordförande Lena Lagestam.
  • Den pågående utredningen har tydliggjort att vi har olika syn på ledarskap. Utifrån den samlade bedömningen efter utredningens Fas 1 och samtal med VD är styrelsen överens med Lars Larsson att han lämnar sitt uppdrag som VD för Borlänge Energi.
  • Jag vill poängtera att Lars på många sätt har gjort ett mycket bra arbete på Borlänge Energi, fortsätter Lena Lagestam. Bolaget har gjort den största vinsten i företagets historia, vi har landets nöjdaste kunder och de näst lägsta priserna av alla. Det finns mycket att vara stolt över. Lars är en respekterad person i branschen med stora kunskaper.

VD Lars Larsson lämnar bolaget med omedelbar verkan.

Arbetet med rapporten och översynen av den psykosociala arbetsmiljön kommer att fortsätta enligt plan.

Vice VD Anders Goop går in som tfVD under den närmaste tiden.

Kontakt:

Lena Lagestam, styrelseordförande, 070 59 00 380

Anders Goop, tfVD, 070 347 02 77


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren