2022-07-04 08:31Pressmeddelande

Undertecknad avsiktsförklaring för samarbete med Falu Energi & Vatten

Den 28 juni undertecknade Borlänge Energis ordförande, Lena Lagestam och ordförande i Falu Energi & Vatten Jenny Drugge, en avsiktsförklaring kring ett utökat samarbete mellan bolagen.

‑ Det pågående samarbetet bjuder redan på stora fördelar och leder till att vi kan erbjuda en ökad servicegrad och en bredare samhällsnytta. Vi vill genom den här avsiktsförklaringen visa att vi i de båda styrelserna uppmuntrar till fortsatt samarbete och står bakom detta till fullo, säger Lena Lagestam.

­‑ Vi har mycket att vinna på ett samarbete, säger Jenny Drugge. De båda bolagens struktur, organisation och verksamhet är till stora delar lika och verksamheterna har mycket att vinna på att dela erfarenheter, kompetens och resurser av olika slag.

Den nu undertecknade avsiktsförklaringen ersätter en tidigare version från 2015. Bolagen samarbetar redan idag på flera områden. Den sammanlänkade fjärrvärmeledningen och den gemensamma dricksvattenförsörjningen är kanske det som märks mest hos Borlänge- och Falubor. Tillsammans med andra dalakommuner skapar vi också optimala förutsättningar för avfallshantering i länet.

Samarbete är också påbörjat inom andra områden som till exempel gemensam jour och att man stöttar upp varandras kundtjänst vid behov. En fortsatt utveckling av samarbetet är önskvärd men det exakta innehållet och i vilken form det ska organiseras bestäms löpande av bolagens ledningar och anpassas efter aktuella behov och situationer.

‑ Vi är mycket glada över att samarbetet fungerar så bra oss emellan, konstaterar Lena Lagestam.

  • Nu väntar ett antal möten mellan styrelser och ledningsgrupper för att mejsla ut vad vi ska göra framåt, de närmaste månaderna, avslutar Jenny Drugge.

 


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.