2023-02-24 09:10Pressmeddelande

Tillsammans för en mer hållbar festival!

Vi kan nu stolt berätta att vi tillsammans med Alive och alla musikälskande besökare kommer skapa en mer hållbar festival!

Under många år har Borlänge förknippats med festival och när Alive för första gången genomfördes 2022 var många Borlängebor på plats. Vi på Borlänge Energi vill finnas där för Borlängeborna och närvara i sammanhang där vi kan mötas och vi har därför valt att gå in som partner till Alive 2023.

Stöd för en mer hållbar festival

Syftet med vårt partnerskap är att tillsammans med Alive och dess besökare skapa en mer hållbar festival med fokus på både ekologisk och social hållbarhet. Hållbarhet är något som genomsyrar hela vår verksamhet och som vi gärna delar med oss av till våra samarbetspartners och kunder. Borlänge Energi kommer stötta Alive i olika hållbarhetsfrågor samt närvara på plats under hela festivalen för att svara på frågor, hjälpa till i hållbarhetsarbetet samt finnas där för partners och besökare på olika sätt.

Hoppas vi ses på festivalen!

Läs mer om festivalen på Alives hemsida

Om Alive festivalen

Alive festivalen är en musikfestival som genomfördes för första gången 7-9 juli 2022. Festivalen blandar några av landets största och hetaste artister tillsammans med lokalt förankrade musiker i Borlänge. Syftet med festivalen är att sätta Borlänge på festivalkartan, välkomna publiken tillbaka till livemusiken och förmedla en magisk känsla.


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Anna Elfqvist
Kommunikationschef
Anna Elfqvist