2015-03-31 13:54Pressmeddelande

Skräpplockardagarna 2015

Nu har 1 023 barn anmält sig till Skräpplockardagarna.

Ett stort ökande problem i Borlänge är allt skräp som bara slängs i naturen. Att vi inte blir bättre på att använda alla papperskorgar som finns uppsatta överallt i hela kommunen. Nu går barn ut och städar för att få ett trevligare och renare och Borlänge.

Skräpplockardagarna har pågått i flera decennier - och det är inte bara för att tillfälligt göra miljön lite renare. Vi tror att den som plockat skräp undviker att skräpa ned i fortsättningen. Vi tror också att det är lättare att ta till sig globala miljöproblem om vi själva är med och påverkar vår närmiljö. Under Håll Sverige Rents Skräpplockardagar är barn och ungdomar med i ett positivt förändringsarbete och gör skillnad själva. Dessutom är Skräpplockardagarna ett ypperligt tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som till exempel nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätten.

Borlänge Energi samarbetar tillsammans med dagis och skolor för att få ett renare och finare Borlänge.

Borlänge Energi börjar att dela ut material vecka 16. Därefter får barnen börja att plocka skräp när de vill Borlänge Energi kommer att hämta skräpet den 12 maj.

Kontaktperson: Lena Folkerud 072-28 22 174.


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren