2020-05-20 09:45Pressmeddelande

Östen Ekengren ny styrelseledamot i Borlänge Energi

null

För en månad sedan förstärktes styrelsen i Borlänge Energi med Sylvia Michel, bland annat tidigare vd för Kraftringen, nu presenterar bolaget ytterligare en tung extern styrelseledamot, det är Östen Ekengren vice VD för IVL Svenska Miljöinstitutet som tillträder sin post nu i maj.

– Jag är mycket stolt över att Östen har accepterat ett erbjudande om en styrelseplats i Borlänge energi, säger Lena Lagestam, styrelseordförande. Östen har en lång meritlista från energi-och miljöbranschen, den innehåller bland annat rollen som Seniorrådgivare Smart City Sweden, Styrelseordförande, Stockholm Cleantech, Styrelseordförande EUCETSA, European Committee of Environmental Technology Suppliers Associations, Ledamot i WSSTP European Water Supply and Sanitation Technology, Ledamot i Spire, Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency och Ledamot i KIC Raw Material, som är en organisation grundad av European Institute of Innovation and Technology. Syftet är att lösa klimatförändringarna med hjälp av innovation.

Östen initierade tillsammans med KTH The Swedish Water Innovation Centre, ett globalt forsknings- och innovationscentrum som tar ett helhetsgrepp på framtidens vattenrening. Han har också mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete i länder som Kina, Indien, Chile och Östersjöregionen. Han har arbetat i Kina sedan 1986 och var med och startade upp ett Indienkontor 2019.

– Östen har jobbat vid IVL sedan 1978 där han byggt upp miljöteknik-enheten. Han har också byggt upp den enhet som arbetar med hållbar produktion och konsumtion. Han har genom åren varit projektledare för mer än 100 projekt som handlat om att implementera miljöeffektiva lösningar inom svensk industri, berättar Lena Lagestam. Hans erfarenheter, nätverk och kompetens kommer att vara mycket värdefull för Borlänge Energi.

Under åren 2014-2018 var Östen medlem av regeringens Vetenskapliga råd för hållbar Utveckling. Östen har under många år varit delaktig i FoU frågor kring avfallsförbränning, slamfrågor, återvinning, främjandet av fjärrvärme /fjärrkyla samt industriell symbios.

– Hela energibranschen står inför en spännande framtid och Östens kompetens kommer att vara en stor tillgång för Borlänge Energi, avslutar Lena Lagestam.

För mer information:

Lena Lagestam 070 59 00 380


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren