2022-12-12 09:59Pressmeddelande

Nu är det klart - Borlänge Energi investerar i storskaligt batteri

Batteriet består av 27 stycken batteri-”racks”, totalt kommer det vara stort som två normalstora villor med en höjd på ca 2 meter. Bilden är tagen från vår leverantör.Batteriet består av 27 stycken batteri-”racks”, totalt kommer det vara stort som två normalstora villor med en höjd på ca 2 meter. Bilden är tagen från vår leverantör.

Med batteriet på plats stöttar vi omställningen mot mer förnybar energi och ett elnät i balans.

Borlänge Energi investerar i ett energilager i form av ett batteri med syfte att hålla elnätet i rätt balans. Batteriet kommer att erbjuda frekvensreglering till Svenska kraftnät och på så sätt stötta energiomställningen mot mer förnybar energi. Investeringen är på 50 miljoner kronor men förväntas vara återbetald efter endast några år. Batteriet kommer att placeras på området kring kraftvärmeverket Bäckelund i Borlänge och förväntas vara i drift under hösten 2023, därefter följer en månads testkörning mot Svenska kraftnät.

– Batteriet har en effekt på 10 MW och kommer lagra 10 MWh energi förklarar Joel Norstedt, Elhandelsansvarig på Borlänge Energi

Vi är en del av energiomställningen

Syftet med investeringen är att vara behjälpliga till den fortsatta omställningen mot ett förnybart samhälle. Vattenkraft har länge varit det som balanserat elnätet men nu behöver vi även andra källor som stabiliserar och då är batterier bra alternativ. Vi är därför glada och stolta över att vi nu kommer vara behjälpliga till den fortsatta omställningen mot ett hållbart energisystem. Investeringsmässigt så är denna affär inte kopplad till någon annan av Borlänge Energis verksamheter och den kommer inte heller påverka borlängeborna på kort sikt men från ett större perspektiv så hjälper vi energiomställningen vilket kommer gynna våra kunder, ägare och vårt samhälle på lång sikt!

Faktaruta: Elnätet måste vara i balans

Elnätet ska alltid ligga på 50 hertz, vilket har blivit allt mer utmanande i och med omställningen av vårt energisystem till mer sol- och vindkraft. Om frekvensen är för hög kommer till exempel lampor att sprängas eftersom det blir för mycket el i eluttagen, men om frekvensen är för låg kommer lamporna istället att börja blinka eller till och med stängas av. Det ska därför vara balans i elnätet så lamporna varken sprängs eller stängs av.

Detta påverkar självklart inte bara vår belysning, utan allt i samhället som drivs av el, vilket kan få stora konsekvenser om det inte fungerar som det ska.Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Joel Norstedt
Elhandlare
Joel Norstedt