2020-10-19 14:26Pressmeddelande

Han blir ny VD för Borlänge Energi

null

Mats-Erik Olofsson, 56 blir ny VD för det kommunala bolaget Borlänge Energi. Han kommer senast från tjänsten som VD för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. 

– Jag är mycket glad över att kunna berätta om vår rekrytering, säger styrelseordförande Lena Lagestam. 

Mats-Erik Olofsson hemmahörande i Västerås har varit VD för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö under sex år. Ett bolag med en verksamhet liknande Borlänge Energis men med närmare 600 medarbetare. Han har också bland annat arbetat inom Alpiq koncernen som är ett ledande energiföretag i Schweiz. På meritlistan har han också uppdraget som VD för ett av Alpiqs bolag i Finland, Energiakolmio Oy som jobbar med tjänster inom energieffektivisering, portföljförvaltning och elupphandling. Mats-Erik Olofsson har också en bakgrund med många år inom Vattenfall där han bland annat varit VD för Vattenfall Power Management AB i Sverige och Vattenfall Europe Power Management GmbH i Tyskland.

Rekryteringsprocessen har varit omfattande, med så många som 102 sökande. 

– Det är otroligt kul att så många kompetenta personer varit intresserade av att jobba hos oss, fortsätter Lena Lagestam. Det säger mig att vi har en fin verksamhet där vi i många avseenden ligger i framkant. Det är tack vare våra fantastiska medarbetare som vi är en sådan attraktiv arbetsplats.

– Borlänge Energi är ett intressant företag, instämmer Mats-Erik Olofsson. Den breda verksamheten och viljan att ligga långt framme inom samtliga områden gör att jag ser stora möjligheter att medverka till att utveckla bolaget och dess medarbetare och dessutom bidra till en positiv utveckling av Borlänge.

Den 1 november tillträder Mats-Erik Olofsson tjänsten som VD för Borlänge Energi. 


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren