2020-10-22 10:31Pressmeddelande

Den 1 januari byter Domnarvsvallen namn till Borlänge Energi Arena

null

Borlänge Energi och IK Brage tecknar ett samarbetsavtal för de kommande tre åren. ”Vi är mycket glada över att inleda ett samarbete med hållbarhet i fokus”, säger styrelseordförande i Borlänge Energi, Lena Lagestam.

– Vi i IK Brage blev verkligen glada när vi blev kontaktade av Borlänge Energi, säger Magnus Olsson som är klubbchef. Det här är ett samarbete som ger båda parter stora möjligheter att utvecklas. Vi har inte tidigare jobbat på det är sättet och ser fram emot de kommande tre säsongerna tillsammans med Borlänge Energi. 

Mikael Ringi är marknadschef på Borlänge Energi.

– Hela vårt samhälle står inför stora utmaningar gällande klimat och hållbarhetsfrågan, säger han. Vi behöver hitta nya sätt att nå ut till Borlängeborna, vi behöver också jobba med frågan om hållbarhet på många olika sätt. Här har vi en möjlighet att både testa nya tekniker och idéer samtidigt som vi genomför verkliga förändringar med hållbarheten i fokus.


Ett avtal med aktiviteter och vinning för alla

Samarbetsavtalet mellan Borlänge Energi och IK Brage löper under 3 år och kommer att innehålla en lång rad aktiviteter. En grupp som ska jobba med genomförandet håller på att bildas, den har representanter från båda organisationerna. Därför kan man in dagsläget inte säga exakt i detalj vilka aktiviteter som kommer att genomföras.

– Vi kommer att jobba med begrepp som Hållbar Arena och Hållbart Evenemang, säger Lena Lagestam. Vi vill också göra Domnarsvallen till en testarena för idéer och teknik gällande hållbarhet. Det kan vara allt från att testa olika sorteringskärl för att få besökarna att slänga sitt skräp i papperskorgen istället för på marken, eller att använda oss av digital teknik för att nå ut till besökarna. Men vi vill också genomföra förändringar som kan handla om att sätta upp solceller för energiförsörjningen, insamling av regnvatten för städning av arenan till översyn av belysningen.

– Men det handlar inte bara om ekologisk hållbarhet, fortsätter Mikael Ringi. Även ekonomisk och social hållbarhet är pusselbitar i samarbetet. Vi vill bland annat att barn och unga under 16 år ska komma in gratis på Brages hemmamatcher under de säsonger som vårt samarbete pågår.

– Gällande ekonomisk hållbarhet, så vill vi bidra med åtgärder som göra IK Brage till en attraktiv samarbetspartner för andra och göra Borlänge intressant för externa aktörer, säger Lena Lagestam. Vi ser också möjligheter att gemensamt söka pengar från olika externa parter, till exempel EU, för genomförandet av hållbarhetsprojekt.

– Vi i styrelsen för IK Brage ser det här som en stor möjlighet att utveckla vår verksamhet, säger IK Brages ordförande Ulf Aronsson. Att jobba med hållbarhet är helt avgörande för alla verksamheter, här ser vi en möjlighet att göra skillnad på riktigt och att bli en förebild för andra föreningar.

– En del i att visa att vårt engagemang är mer än bara ett avtal på papper, är att vi också får möjlighet att byta namn på Arenan, säger Lena Lagestam. Vi ska inte ta bort Domnarsvallen som namn, det finns kvar som en underrubrik. Men nu får vi en arena som också signalerar ortsnamnet Borlänge i kombination med energi och hållbarhet, till övriga landet.

– Vi vet att företag betalar många miljoner för att få sina namn på arenor. Vi betalar 700 000 kronor per år i tre år och då är det inte bara namnet utan också hela testarenan, fri entre för barn och unga och hållbarhets-samarbetet med föreningen som ingår, säger Lena. Vi anser att det är en bra överenskommelse och att vi får mycket för pengarna. 

– Vi är självklart medvetna om att det kommer i en bra tid för IK Brage efter en coronapräglad säsong, fortsätter hon. Men tanken på en testarena har funnits längre än så. Att använda Domnarsvallen är på många sätt idealiskt för oss eftersom den är avgränsad, samlar stora mängder människor och har allt från kontor till kiosker. Vi kommer inte att betala några ombyggnationer eller så, men däremot investera i teknik, som vi kan flytta bort när samarbetet upphör. 

Samarbetet kommer att inledas när fotbollssäsongen 2020 är över och namnbytet av arenan sker i januari. Den grupp som ska utarbeta detaljerna formas just nu.

– Det känns riktigt bra, konstaterar två nöjda styrelseordföranden Lena Lagestam och Ulf Aronsson.


Relaterad bild

Foto: Henrik Hansson. Bilden är fri att användas.

På bilden: Mikael Ringi marknadschef Borlänge Energi, Lena Lagestam styrelseordförande Borlänge Energi, Peter Uhlbäck partneransvarig IK Brage, Magnus Olsson klubbchef IK Brage, Ulf Aronsson ordförande IK Brage


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren