2017-06-28 14:00Pressmeddelande

Borlänge Energi och Säters kommun samarbetar i avfallsfrågor

null

Som ett naturligt steg i den mångåriga relationen mellan Borlänge och Säter finns nu ambitioner och konkreta planer för samverkan inom avfallsområdet. Förutsättningarna är goda genom den geografiska närheten och den samsyn som speglar kommunerna. Syftet är att uppnå en bättre miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt nationella lagar och miljömål.

Borlänge Energis ordförande Kerstin Rahm:

-Borlänge Energi har under en tid diskuterat ett samarbete med Säters kommun, främst inom avfallsområdet. En sådan samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar för att omhänderta hushållsavfall i båda kommunerna. Med en sådan samverkan kan transportbehovet minimeras och nyttan med avfallet som resurs tillfaller berörda kommuners invånare.

Borlänge Energis styrelse har beslutat att förorda kommunstyrelsen i Borlänge att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att AB Borlänge Energi inleder ett samarbete med Säters kommun, främst inom avfallsområdet. I Säters kommun krävs det också beslut om ett samarbete ska kunna starta.

Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Säter:

-Vi är mycket nöjda med hur och avfallshanteringen fungerar idag, utifrån de förutsättningar som finns. Det finns många fördelar med att samverka med Borlänge Energi, framför allt kommer vi kunna utveckla verksamheten ännu mer tillsammans. Det finns stora utmaningar framöver och de tror vi bäst hanteras tillsammans.

Presskontakt Säters kommun

Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande
Telefon:0225-551 10
E-post: mats.nilsson@sater.se

Presskontakt Borlänge Energi

Lars Larsson, VD
Telefon:0243-730 00
E-post:lars.larsson@borlange-energi.se


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren