2017-06-29 10:27Pressmeddelande

Borlänge Energi bygger ut det ortssammanhängande nätet

I det digitala samhället som växer fram är vårt mål att bygga ett fibernät i Borlänge som ger möjligheter till bredbandstjänster så som telefoni, internet och bredbands-tv oavsett om man bor i staden eller på landsbygden.

Borlänge Energi har sökt och fått ekonomiskt bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Bidraget syftar till att bygga stamfibern ut till byar som idag inte har höghastighetsbredband i närheten.

Projektet som beviljats pengar gäller utbyggnad av stamnät till:

Halvarsgårdarna Hesse
Sörbro
Skinnarsveden
Fagerbacken
Grevbo
Strandbro
Tolsbo

Fler sträckor kommer att byggas ut under perioden 2018-2019.

Utbyggnaden finansieras till 50 % av pengar från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och till 50 % från Borlänge Energi.

Presskontakt Borlänge Energi

Jan-Erik Lindroth, chef Stadsnät
Telefon: 0243-730 00
E-post:jan-erik.lindroth@borlange-energi.se


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren