2014-11-13 15:48Pressmeddelande

Borlänge behåller pallplatsen

null

Varje år genomförs undersökningen Nils Holgersson. Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.
I undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnaderna. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.
2014 års rapport är den 19:e i ordningen. Liksom förra året hamnar vi på tredje plats.
– Vårt långsiktiga arbete med kloka investeringar, kompetent personal och bra samarbetspartner bidrar till det goda resultatet, säger vd, Anders Åberg
– Det är fantastiskt roligt och glädjande att vi åter hamnar på pallen, säger ordförande, Kerstin Rahm.
– Det lönar sig för Borlängeborna att äga Borlänge Energi i egen regi, tillägger hon.


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren