2017-11-21 14:46Nyheter

Kraften hos värmeverket lockade besökare

null

Kraftvärmeverket Bäckelund är med sina höga byggnader och den 87 meter höga skorsten ett välkänt landmärke för många Borlängebor. Det ligger på en central plats och spelar en central roll i mångas vardag, men det är få som är insatta i verksamheten som pågår innanför grindarna.

Den 18 november ordnade Borlänge Energi Öppet hus på temat ”Vi som ger dig ljus och värme i vinter.” Många av besökarna styrde direkt vid öppning stegen mot de guidade turerna som avlöste varandra under hela dagen. Med ordentlig skyddsutrustning i form av hjälmar, västar och hörselskydd fick grupperna en rundtur bland av pannans olika delar, från inhämtning av brännbart material, via den ungefär1000 grader varma pannan, till utskicket av varmvatten och el via ledningar ut på nätet.

På området fanns även ett tält där delar av Borlänge Energis övriga verksamhet med koppling till el och värme presenterade sig. Det pratades villatjänster, fjärrvärme och elhandel. Många passade på att ställa frågor kring något de funderat kring i sin vardag. Något som uppskattades lite extra av de yngre besökarna var att få åka med i sopbilen som åkte en slinga på området och tömde utställda tunnor längs vägen.

Att det var en något kylslagen novemberlördag gav bara en extra tankeväckande effekt kring budskapet om att värme och ljus är något vi är beroende av och räknar med, särskilt under den kallare delen av året. När dagen var slut hade cirka 550 besökare fått se cirkeln, där det som källsorteras i hushållen blir till klimateffektiv värme och el, något som gör Borlänge till en hållbar stad att bo i.


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren