2014-11-11 15:56Nyheter

Inga höjda elnätspriser för borlängeborna – till följd av gårdagens dom i Kammarrätten

Under måndagen meddelade Kammarrätten i Jönköping beslut i tre domar som ger svenska elnätsföretag rätt att kraftigt höja sina avgifter för perioden 2012-2015. Borlänge Energi kommer INTE att höja sina priser på grund av detta utan väljer att behålla landets näst lägsta avgifter för Borlängebornas bästa.
(*ranking av priser enligt Nils Holgersson-undersökningen)

Elnätsavgifterna granskas av Energimarknadsinspektionen, genom att man på förhand (för 4 år i taget) sätter en ram för företagens intäkter. Den första gången det gjordes gäller perioden 2012 – 2015. Då ansökte elnätsföretagen totalt om 183 miljarder i intäktsramar. Energimarknadsinspektionens beslut begränsade då ramarna till ca 150 miljarder kr sammanlagt. Det beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av hälften av landets elnätsföretag. Borlänge Energi var inte ett av de företag som överklagade.

Förvaltningsrättens domar som kom i december 2013 innebar att förvaltningsrätten gick på företagens linje och att elnätsavgifterna totalt kunde uppgå till 196 miljarder, vilket var mer än företagen ursprungligen ansökt om. Dessa domar överklagades också och igår kom Kammarrättens dom.

Kammarrätten gav elnätsföretagen rätt på alla punkter. Det var tre pilotmål som avgjordes och de nya domarna ger enligt Energimarknads-inspektionen utrymme för elnätsavgifter på 196 miljarder kronor för perioden 2012-2015, det innebär höjningar med ungefär 60 miljarder kronor och var således mer än elnätsföretagen ansökte om från början.

För elnätskunderna i Borlänge kommer domarna inte att innebära några förändrade elnätsavgifter. Borlänge Energi Elnät baserar sina priser på faktiska kostnader och kommer enbart att genomföra en mindre höjning vid årsskiftet. Detta efter vi avser att även fortsättningsvis hålla låga priser till borlängeborna.

Vi kommer exempelvis på andra plats – som landets näst billigaste företag gällande elnätspriser - av 290 kommuner i Nils Holgersson-undersökningen.

För mer information, kontakta avdelningschef Anders Goop, 0243-731 76.

Fakta:
Elnätspriset handlar om transporten av el till dina uttag. Du betalar till det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Själva elen köper du av valfritt elhandelsföretag. Elnätspriset består av två delar, ett fast och ett rörligt pris.

Abonnemangsavgiften är fast och beror på storleken på din huvudsäkring (Ampere). Överföringsavgiften är rörlig. Du betalar för varje överförd kilowattimme (kWh) du använder.


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren