2014-11-14 08:32Nyheter

Borlänge Energi medverkar i manifestation för sanitära insatser i tredje världen

Den 19 november är det Världstoalettdagen. Det är en officiell FN-dag som årligen uppmärksammar att 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett.
Det handlar om hygien och sanitära insatser som får stor påverkan på människors hälsa. Det är en viktig fråga och för oss på Borlänge Energi är det självklart att stötta arbetet.
För att få uppmärksamhet har branschorganisationen Svenskt Vatten genom informationskampanjen ”Mitt Vatten” tagit helt nya grepp i år.
Vad sägs om ett ”Skitgalleri” där konst skapats av sådant som spolats ner i våra avlopp? Konstverken visas i en digital utställning och säljs sedan till förmån för Toaletter Utan Gränser, läs mer på www.mittvatten.se

I Dalarna uppmärksammas Världstoalettdagen med flera ”toalettdemonstrationer”, bl.a. i Borlänge. Vi tar också tillfället i akt att upplysa om hur man kan hjälpa miljön genom att tänka på att använda sitt avlopp på rätt sätt.

Den 19/11 kan du besöka oss på följande platser:
IKEA         kl 11.00 - 14.00
Kupolen     kl 14.00 - 16.00
Korsningen Borganäsvägen/Stationsgatan  kl 16.00 - 18.00

Kom gärna förbi och prata med oss! Toalettdemonstrationen bemannas av personal från Borlänge Energi hela dagen.

Vill du veta mer, kontakta Solveig Barmé, tel. 0243 - 731 86


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren