2015-01-20 18:21Nyheter

Borlänge Energi medverkar i Energijakten

null

Idag drar det igång. Energijakten!

En gång om året anordnas Energijakten. Under några veckor får alla åttondeklasser i Borlänge kommun vara med om en inspirerande dag på temat energi. Det är Borlänge Energi samarbete med Framtidsmuseet och Högskolan Dalarna som står bakom evenemanget.

Energijakten är uppbyggd som en show om energi följt av ett pass där eleverna får olika uppdrag där de själva till exempel får räkna ut energiförbrukning. Framtidsmuseet arrangerar och genomför hela evenemanget.

Evenemanget bygger på humor och har en tv-studio som inramning där man visar egna varianter av populära program så som Idol (Idel) och Lyxfällan (Energifällan). Efter den lärorika showen börjar tävlingen ”Edison” och på olika stationer i Framtidsmuseet får eleverna tävla i lag mot varandra och lära sig det mesta om energi och energiomvandlingar.

Det är fart och fläkt, roliga idéer, många skratt och mycket allvar.

Ungefär 500 elever deltar varje år.


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren