2014-11-11 15:07Nyheter

Borlänge Energi deltar på Miljötinget för unga

Helgen den 14-16 november äger Miljötinget rum på Hagagymnasiet i Borlänge.
Miljötinget, som vartannat år äger rum i Dalarna, är nordens största miljöevenemang för unga. Evenemangets arrangörer är Landstinget Gävleborg och Region Dalarna tillsammans med årets värdkommun, Borlänge. 

Enligt www.miljotinget.se lyder Miljötingets unika koncept följande:
”Att blanda kunskap och utbildning med nöje och nätverkade, på så sätt skapa ett lyckat forum för lärande”.
Genom att skapa en mötesplats erbjuder Miljötinget ungdomar ett forum där de kan behandla frågor som berör miljö och samhälle på sitt eget sätt. Miljötinget är därmed skapat för att öka intresset och engagemang för miljö- och samhällsfrågor bland unga.

Borlänge Energis Ungdomsråd kommer att vara med på Miljötinget och hålla i bland annat workshops. En av de aktiviteter Ungdomsrådet håller i kallas för ”SLUTA SNACKA”.
- Målet är att inspirera ungdomar till att göra skillnad, istället för att bara prata om det. Ungdomsrådet kommer att förse ungdomarna med en spelplan som föreställer en stad. Det kommer att uppkomma problem i staden som de medverkade ungdomarna kommer att få lösa. säger Cecilia Wegblad Andersson, medlem i Ungdomsrådet


Utöver ”SLUTA SNACKA” kommer Ungdomsrådet anordna olika tävlingar på Miljötinget. I en Instagramtävling kommer Miljötingets deltagare få illustrera förnyelsebar energi med hjälp av sina kroppar, för att sedan hashtaga bilden med #beumiljotinget14. Ytterligare en tävling går ut på att återvinna. Vad tävlingen exakt går ut på avslöjas enligt Cecilia inte. Miljötingets medlemmar kommer enbart få information om att det pågår en återvinningstävling och att det då gäller att ta hand om sina sopor.

Förutom workshops och tävlingar kommer Borlänge Energis ungdomsråd även finnas tillgängliga för att prata med ungdomarna och svara på deras frågor.

Nu hoppas vi på Miljötingets deltagare får en riktigt trevlig och inspirerande helg med mycket fokus på miljö.


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren