2014-11-13 16:00Nyheter

Borlänge Energi är det tredje billigaste energibolaget i Sverige – igen!

Idag presenteras årets Nils Holgerssonundersökning. Borlänge Energi behåller sin tredje plats (billigaste pris totalt) i jämförelse med övriga 290 kommuner.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med 2,0 procent det senaste året. Samtidigt har övriga priser sänkts. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. Priserna är högst i mindre kommuner och gapet till större kommuner har ökat.

För en vanlig trerumslägenhet i Mörbylånga motsvarar kostnaden 2 230 kronor per månad, medan kostnaden i landets billigaste kommun Luleå är 1 300 kronor, en skillnad på drygt 70 procent eller cirka 11 200 kronor per år.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

-Det är ändå orimligt att kostnaden är upp till 930 kronor högre per månad beroende på vilken kommun lägenheten ligger i. Det är en skillnad på drygt 11 000 kronor per år, säger Kjell Berndtsson som är ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet:

1. Mörbylånga 2 230 kr
2. Tanum 2 221 kr
3. Munkedal 2 192 kr
4. Hammarö 2 173 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

1. Luleå 1300 kr
2. Skövde 1334 kr
3. Borlänge 1338 kr
4. Piteå 1 369 kr

- Vi är stolta över att återigen hamna på topplistan över billiga kommuner, säger Kerstin Rahm, styrelseordförande för Borlänge Energi. Vi jobbar hela tiden för borlängebornas bästa och för att hålla så låga priser som möjligt på våra nyttigheter.
- Det är är ett kvitto på att vi lyckas, fortsätter Anders Åberg som är VD för bolaget. Jag brukar säga att borlängeborna är vår drivkraft och här ser vi ett konkret resultat på detta.

- Vi gör nytta i din värld och i din vardag – det är vårt motto och vår ledstjärna, avslutar Anders Åberg.

För mer information, kontakta: Anders Åberg tel: 0243-731 04


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren