2017-11-23 10:39Nyheter

Alla dalakommuner på plats när förbehandlingsanläggningen på Fågelmyra invigdes

null

Den har varit i drift ett tag, men nu är den nya anläggningen som förbehandlar matavfall officiellt invigd. Anläggningen är unik då alla Dalarnas kommuner som har matavfallsinsamling, gemensamt tagit beslut om att bygga den. Delar av projektet har finanseriats av Klimatklivet.

I Dalarna samlas närmare 80 ton matavfall in varje dag och lämnas till Fågelmyra. Den slurry som produceras körs till en biogasanläggning i Huddinge. Transporten körs med förnybart bränsle och tar visserligen bara cirka 5% av den insamlade energin, men målet är att i framtiden kunna använda en lokal anläggning.

Vid biogasanläggningen produceras biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsgas, vilket är det klimatsmartaste drivmedlet som finns idag. I en biogasanläggning blir det också biogödsel av hög kvalitet. Renheten på biogödseln är så bra att det får användas till ekologiskt jordbruk och KRAV-odlad mark.

Under invigningen fick representanter från de femton kommunerna symbolist kasta varsin matavfallspåse ner i tippfickan. Lars Larsson, vd på Borlänge Energi hade innan det klippt det blågula bandet.

Lars Larsson:
- Det är glädjande att vi nu kan ha den här invigningen. Förutom ett roligt och intressant samarbete kommunerna mellan så är det här ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi. Jag är övertygad att det är modellen för framtiden, att våra resurser bara övergår i en annan form istället för att räknas som uttjänta.

Kapaciteten av anläggningen är sådan att 2000 personbilar kan köras på gasen som produceras och biogödseln kan stå för 7 % av gödseln som behövs till åkermarken i Dalarna.


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.


Kontaktpersoner

Lena Lagestam
Styrelseordförande
Lena Lagestam
Chef Elnät
Peter Johansson
Maria Dalmans Norgren
Kommunikatör
Maria Dalmans Norgren