2017-06-20 07:45Pressmeddelande

Varvet och Vi – en bit av Uddevallas historia

null

Utställningen Varvet och Vi, namnet kommer från Uddevallavarvets personaltidning, är producerad med anledning av Varvsspelet som äger rum i Uddevalla 24 juli – 4 augusti 2017. Varvsspelet skildrar människornas liv på varvet och de villkor som män, kvinnor och barn levde under i en tid där hårt industriarbete blandades med hopp om något annat bortom svetslågor och glödgat järn.

I samband med att varvet lades ned tog Bohusläns museum emot cirka 200 föremål från Uddevallavarvet och dessa finns nu i museets samlingar. Några av dessa föremål, bilder och filmer kommer visas upp i en mindre utställning för att skildra livet för en varvsarbetare.

Förutom att varvet skapade många arbetstillfällen ledde också varvets snabba expansion till att hela Uddevalla växte. Det behövdes bostäder, skolor, butiker, vårdcentraler, idrottsanläggningar, gator och busslinjer. Bostadsområdena Tureborg, Bohusgården, Skogslyckan, Dalaberg och Hovhult växte fram som ett resultat av det ökade behovet av bostäder. Man skulle kunna säga att Uddevallavarvet gav Uddevalla en guldålder precis som sillen på 1700-talet.

Varvet har även format stadens invånare men framförallt varvets arbetare.
”Jag bär fortfarande med mig den stoltheten att ha byggt fartyg på Uddevallavarvet. ”Per-Arne Andersson, tidigare varvsarbetare, ur Medlemstidningen IF Metall, nr2, 2017.

Invigning:

Fredag 30 juni: Tre vernissager på fem timmar!
13.00 Bohusläns museum. Lilibeth Gustavsson, vice ordförande i Varvspelets teatersällskap, inviger utställningen Varvet och Vi – en kulturhistorisk utställning med fotografier och föremål. Plats: Övre våningen, Korphörnan, Bohusläns museum
15.00 Folkets hus. Fotoutställningmed bilder ur Uddevallavarvets gedigna fotoarkiv sammanställd och arrangerad av ABF Fotoklubb Uddevalla. 30 juni – 15 augusti
17.00 Stadsbiblioteket Galleri Vitt Brus– kommunal varvskonst.
30 juni – 19 augusti

Press är välkommen till invigningen av utställningen. Ingen separat pressvisning kommer ske. 

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund