2016-01-20 07:00Pressmeddelande

”Vad vore väl en människa utan sin fantasi?”

null

-”Vad vore väl en människa utan sin fantasi?” så uttryckte sig Marie-Louise Ekman i ett upproriskt tal på Skansen 1988. Marie-Louise Ekmans konstnärskap är mångsidigt och hon har i snart 50 år varit en betydelsefull personlighet i svenskt kulturliv. Utställningen ”Konst och film” som invigs lördag 30 januari kl.14 på Konsthallen Bohusläns museum uppmärksammar hur det sceniska eller teatrala är en bärande idé som präglar många av Marie-Louise Ekmans arbeten, oavsett konstform. Det är en presentation av en av de mest tongivande konstnärerna i svenskt kulturliv - som rör sig mellan populärkultur och finkultur med humor och berättarglädje och mellan genrer.

”Kultur - eller om man här vill använda ordet konst - är något som varje människas hjärna är sysselsatt med dygnet runt… Vad vore väl en människa utan sin fantasi?” så uttryckte sig Marie-Louise Ekman i ett revolutionärt tal på Skansen 1988.

Utställningen ”Marie-Louise Ekman – konst och film” på Konsthallen Bohusläns museum uppmärksammar hur det sceniska eller teatrala är en bärande idé som präglar många av Marie-Louise Ekmans arbeten, oavsett konstform. I utställningen presenteras måleri, grafik och objekt från 1970-talet och 1980-talet, arkivmaterial från Ekmans arbetsprocess med film, scenografi, korrespondens och kulturdebatt.

Marie-Louise Ekmans konstnärskap är mångsidigt och sedan debuten 1967 har hon rört sig mellan måleri, grafik, textilapplikation, barnböcker, scenografi, film, skulptur och teater. År 1984 blev hon den första kvinnliga professorn på Konsthögskolan i Stockholm, där hon senare också var rektor och under perioden 2009-2014 var hon chef för Dramaten. Hösten 2015 lanserades boken ”Marie-Louise Ekmans två liv” som är skriven av Klas Gustafson.

Utställningen är producerad av Gävle konstcentrum i samarbete med Tensta konsthall och arkivutställningen i samarbete med filmbolaget Hinden. I Konsthallen på Bohusläns museum är utställningen även kompletterad med verk inlånade från Moderna museet.

Utställning: ”Konst och film” – Marie-Louise Ekman, 30 jan – 24 april, Bohusläns museum

Pressvisning: torsdag 28 januari kl. 14, Konsthallen Bohusläns museum

Vernissage: lördag 30 januari kl.14.00, Konsthallen Bohusläns museum

Agneta von Zeipel, curator Konsthallen, hälsar välkommen.
Anna Livion Ingvarsson, chef Gävle Konstcentrum, presenterar och inviger utställningen.
Därefter följer samtal med Kalle Boman, professor i filmiskt gestaltning och producent samt Anna Sohlman, producent.

Plats: Konsthallen, Bohusläns museum

För mer information om utställningen kontakta

Agneta von Zeipel
Curator, Konsthallen, Bohusläns museum
agneta.vonzeipel@bohuslansmuseum.se
070-62 63 275

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund