2022-03-21 07:00Pressmeddelande

Utställningen "Möt resandefolket!" på Bohusläns museum fyller 10 år!

En resandefamilj som logerade hos en Johan Johansson i Kville i början av 1900-talet. En resandefamilj som logerade hos en Johan Johansson i Kville i början av 1900-talet.

Torsdag den 24:e mars 2022 firar vi att utställningen "Möt Resandefolket!" fyller 10 år!   Den är sedan sin öppning Sveriges första, och fortfarande enda, permanenta utställning om resandefolket. Syftet med utställningen är att synliggöra resandefolkets kulturhistoria och livsvillkor. Den bygger på många års samverkansprojekt med resande. 

Resandefolket har funnits i Sverige i minst 500 år, troligen längre. I Sverige tillhör resandefolket den nationella minoriteten romer. Resandefolkets kultur och historia är en del av vårt gemensamma kulturarv. Sedan 2004 har Bohusläns museum arbetat tillsammans med och om resandefolkets kulturhistoria i olika projekt. 

Vi kommer under dagen att först visa utställningen Möt resandefolket!  Därefter har vi bjudit in representanter för resande till ett samtal. Vid samtalet deltar Linda Lundqvist, från föreningen RUNG och tidningen DIKKO, Maria Bogeblad, från Romani center i Väst och Kulturgruppen för resandefolket, Fritz Rosendahl, resande och medverkande i produktionen av utställningen Möt resandefolket! samt Kristina Lindholm och Sofie Henryson från Bohusläns museum. Musikunderhållning av Ronny Lundin.  

Pressvisning: 

Torsdag 24 mars kl. 10.00  

Kristina Lindholm, tidigare projektledare för Resandefolkets Snarsmon samt Sofie Henryson, utställningsproducent visar utställningen. Det finns möjlighet att också tala med representanter för resande.  

 


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén