2015-12-17 07:00Pressmeddelande

Stiftelsen Bohusläns museum går vidare!

null

Den 1 januari 2016 lämnar Bohusläns museum Västra Götalands kulturförvaltning Västarvet, efter tio lärorika år. Verksamheten ska övergå till att drivas i stiftelsen Bohusläns museums egen regi. Nu väntar nya utmanade uppdrag från Västra Götalandsregionen och kommunen. Som fristående stiftelse kommer Bohusläns museum vara en mer flexiblare aktör.

Efter att ha tillhört Västra Götalands kulturförvaltning Västarvet 1 januari 2006 – 31 december 2015 går Bohusläns museum vidare med Stiftelsen Bohusläns museum som ensam utövare av all verksamhet. Anledningen är att de samverkansavtal som skrivits mellan Bohusläns museum och Västarvet har förklarats ogiltiga av Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser. Länsstyrelsen har förklarat att styrelsen för Bohusläns museum inte följer stiftelselagen och därför har styrelsen beslutat att bedriva museiverksamheten i egen regi.

Nu väntar nya utmaningar för museet men det goda samarbetet mellan Västarvet och Bohusläns museum kommer att fortsätta med gemensamma aktiviteter såsom den årliga utställningen Midvinterfest som i år fyllde 23 år.

Det nya året startar Bohusläns museum med nya utmanade uppdrag från Västra Götalandsregionen och kommunen:

  • Att utveckla sin roll som ett nationellt besöksmål för människor med intresse för historia och konst.
  • Att utveckla sin roll som kunskapskälla kring Bohusläns arkeologi och historia speciellt för skolan.
  • Att fortsätta vara stöd och en partner för kommuner och andra intresserande för att bevara och utveckla våra kulturmiljöer runt om i Bohuslän.
  • Att fortsätta sin omfattande programverksamhet som ett kulturhus för Uddevalla och kringliggande kommuner.
  • Fortsätta att vara en pålitlig och kompetent konsult inom arkeologi, byggnadsvård, historia, utställningar, kulturarvspedagogik mm.

Bohusläns museum har under 30 år varit ett av landets ledande regionala museer när det gäller antal besök, stort utbud, bred regional verksamhet, arkeologiska undersökningar mm. Som fristående stiftelse kommer Bohusläns museum ha en mer oberoende och flexiblare roll som ger möjlighet att snabbare reagera på det som sker i samtiden samt att tillgodose besökarnas och samarbetspartners behov så museet fortsätter att vara ett av Sveriges ledande regionala museer.

För frågor och mer information:

Hans Kindgren, museichef

0706-23 34 50
0522-65 65 10
hans.kindgren@bohuslansmuseum.se

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund