2018-03-12 09:28Pressmeddelande

Spåren efter sjöfararna

null

Nu inviger Bohusläns museum en mindre utställning om de maritima ristningar man funnit utmed Bohuskusten. I de maritima ristningarna kan man se bomärken, initialer, årtal och kompassrosor som ett slags visitkort. Men de berättar också en historia.

Vilka spår lämnar en sjöfarare efter sig? En grupp arkeologer från Bohusläns museum och Vitlycke museum arbetar med att studera inristningar, även kallat maritima ristningar eller sjörfararristningar vid naturhamnar i Bohuslän; 500 år gamla spår efter sjöfararnas besök. En sådan naturhamn ligger vid ögruppen Hamnholmarna och där pågår just nu dokumentationen av många hundra ristningar från 1400-1600-talen. Nu finns delar av deras fynd att se i Bohusläns museums nya utställning.

Vad kan dessa ristningar berätta för oss om sjöfarten förr?

-Maritima ristningar är spår efter sjöfarare från olika länder och olika samhällsklasser, som rest utmed Bohuskusten. De flesta ristningarna kommer från 1500- och 1600-talen – en tid, från vilken kunskapen om enskilda individer är sparsam, i synnerhet om människorna utanför samhällets översta skikt. De maritima ristningarna kan ge oss möjligheten att skildra enskilda personers historia. De kan också lära oss mer om Bohuskustens sjöfartshistoria, t.ex. hur hamnarna användes och varifrån skeppen kom, berättar arkeologen Linnea Nordell.

Utställningen som är en mindre utställning invigs nu på fredag 16/3 klockan 13.00.

Den pågår sedan mellan 16/2 2018 – 3/2 2019. 

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund