2021-11-25 09:58Pressmeddelande

Pressvisning av Bohussalongen 2021

Människor betraktar upphängda konstverk i en av Bohusläns museums utställningslokaler. Den 29 november bjuder juryn in press för en presentation av årets verk till Bohussalongen 2021.

Vartannat år anordnar Bohusläns museum tillsammans med Uddevalla konstförening Bohussalongen. I salongen som för året blir i museets Västerhall kommer besökare kunna betrakta konst från bohuslänska konstnärer. För att bli representerad som konstnär behöver dina verk falla en jury i smaken. I årtes jry sitter bland annat konstnären Jonas Liveröd. På måndag klockan 14.00 på Bohusläns msueum presenterar juryn sina val och delar med sig om urvalsprocessen.

Bohussalongen brukar vara en angelägenhet för konstutövare i Bohuslän. Graden på hur de anmälda utövar sin konst varierar. Både amatörer och proffesionella konstnärer är välkomna att lämna in sina verk för bedömning. Under årets salong har varje konstnär fått anmäla max två verk, vilket är en minskning mot tidigare tre.

Den 29 november klockan 14.00 kommer juryn besluta om vilka verk som har valts, samt dela med sig om sina urvalsprocess. 

Invigningen av Bohussalongen inträffar lördag 4 december klockan 13.00 på Bohusläns museum. Med tanke på restriktionerna som gäller från och med 1 december har museet satt ett tak på eventet så endast 99 personer kan medverka vid själva invgningen. Ceremonin blir kort och besökare behöver inte vara rädda för att de int ekommer kunna se utställningen under lördagen. 

    


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén