2023-02-07 12:29Pressmeddelande

Pressvisning - "Skogens stämmor" på Bohusläns museum 16/2

Trädporträtt IV av Marie Holmgren.Trädporträtt IV av Marie Holmgren.

Lördag den 18 februari inviger vi vårens konstutställning i Konsthallen på Bohusläns museum. Temat för utställningen är skogen -  ett tema som har inspirerat konstnärer genom tiderna. Medverkande konstnärer är Janolof Bengtsson, Åsa Herggård, Marie Holmgren och Ivan Stüffe.

Skogen som rum för reflektion och utforskande samt en känsla av närhet och tillhörighet till naturen är några saker som förenar konstnärerna i utställningen Skogens stämmor. Skogen är i det närmaste ett oändligt rum som inrymmer en mängd olika livsformer inklusive oss själva. Genom årtusenden har skogen och människan varit förbundna med varandra och det blir alltmer uppenbart att vi nu måste hitta en balans i hur vi nyttjar den, innan det är för sent.

De medverkande konstnärerna är främst verksamma i Västsverige och bosatta i Göteborg och trakten kring Gerlesborg. 

Janolof Bengtssons måleri får sin inspiration från skogen och det bohuslänska landskapet, som han dagligen avläser vid sina vandringar runtom sitt hus. Det är landskapets och skogens mångbottnade och varierande rum som lockar mest. Bilderna skildrar mer ett sinnestillstånd än en verklig natur.

Åsa Herrgård har genom åren arbetat med en mängd olika tekniker och förhållningssätt, men det är framför allt som skulptör vi känner henne.  Under senare år har hon arbetat med tredimensionella verk och land art i stor skala, där gestaltningarna utgår från hennes egen kropp, dess rörelser samt naturens inverkan.

Marie Holmgren har sedan ett tiotal år tillbaka arbetat med det pågående verket Arboretum. Ursprungligen var det ett studium kring träden och deras liv – från det lilla fröet till det stora kraftfulla och kring deras läkande kraft.

Ivan Stüffe, konstnär, bildhuggare, skulptör, målare och tecknare har skapat en sällsam plats invid sitt hus mitt i skogen i trakten av Gerlesborg. Sedan slutet av 1980-talet levde och verkade han i sitt ståtliga, men lite medfarna Folkets hus. Hans ateljé var likt ett kyrkorum, som genom åren fylldes av hans verk. För ett drygt år sedan, i början av februari 2022 gick han bort en vinterdag, i sällskap av sina mäktiga stenskulpturer som vaktar huset.

Pressvisning 

Datum: 16 februari

Tid: 13.00

Plats: Konsthallen på Bohusläns museum

Konsthallens curator Agneta von Zeipel närvarar på pressvisningen tillsammans med konstnärerna Janolof Bengtsson, Åsa Herrgård och Marie Holmgren.

Vernissage

Datum: 18 februari

Tid: 14.00

Plats: Konsthallen på Bohusläns museum.

  • Invigningstalare Agneta Von Zeipel, curator vid Konsthallen på Bohusläns museum.
  • Under vernissagen spelar Christer Bothén basklarinett.

Öppet till 16.00. Fri entré.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén