2022-05-24 07:42Pressmeddelande

Midvinterfest återvänder i november - slöjdande kvinnor sökes.

Grafik. Ett äggostförmat mönster i lila och rosa.Temat för årets Midvinterfest är "Slöjden och kvinnorna". Museet söker därför slöjdande kvinnor som vill sälja sin slöjd, sitt hantverk eller konsthantverk.

Senast besökare kunde ta del av långköraren Midvinterfest på Bohusläns museum var 2018. Nu har slöjdentusiaster återigen skäl att glädjas, då vi nu annonserar återkomsten av Midvinterfest. Det är en formgiven utställning med ett brett utbud av hållbar, lokalt tillverkad slöjd, hantverk och konsthantverk. Det är både en arena för försäljning och en berättande utställning där besökaren får ta med sig det den köper direkt från rummet, vilket innebär att utställningen hela tiden fylls på med ny slöjd.

Tema för årets Midvinterfest är "Slöjden och kvinnorna". Genom både utställning och försäljning vill vi visa och berätta om kvinnors slöjdande både i det vardagliga och det konstnärliga. Utställningen berättar också om de föreningar och nätverk som haft stor betydelse för kvinnors möjlighet till utveckling eller utbildning i hantverkskunnande och konstnärligt skapande.

Slöjdande kvinnor i Västra Götalandsregionen kan nu anmäla intresse om att få medverka med sin slöjd i årets Midvinterfest. Mer information och anmälan görs via formuläret på Bohusläns museums hemsida https://www.bohuslansmuseum.se/utstallningar/midvinterfest2022/

Midvinterfest är ett samarbete mellan museet, Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalandsregionen samt de medverkande slöjdarna.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.

Kontaktpersoner

Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén