2018-11-26 12:07Pressmeddelande

Midvinterfest - Årets stora slöjdutställning med försäljning öppnar lördag 1 december

null

Varje dag anländer nya slöjdare till museet för att leverera sina hantverk inför årets slöjdutställning med försäljning. Årets tema är mat och all slöjd som hänger samman med att laga, servera och äta mat. Det är 26:e gången som Midvinterfest inträffar på Bohusläns museum där arrangemanget sker i samarbete med Västarvets hemslöjdskonsulenter och slöjdare från Västra Götaland.

Både mat och slöjd är en del av kulturarvet och spåren av slöjd har alltid kunnat avläsas i maten. Den bundna strukturen i en ostkorg syntes på den färdiga osten. Smöret formades inför kalas med en smörsticka och hålens inbördes ordning i en brödkaka bestämdes av den slöjdade brödnaggen av ståltråd. Fenomenet är inte unikt för Skandinavien utan är något som följt människan sedan begynnelsen, genom vandringar över kontinenter och tidsepoker. Urgamla slöjdtraditioner, recept och jordnära mathantverk väcker nyfikenhet hos människor och känns intressanta idag. Det är därför som vi i år gifter samman maten och slöjden.

Under hela advent och en vecka in på det nya året visar 54 utställare från Västra Götaland sina alster. Allt som visas på Midvinterfest är lokalt tillverkat, för hand. Dessutom är alla alster till salu och kan köpas direkt - precis som i en butik. Det gör att utställningen förändras under tiden den pågår.

Invigningsinformation:

Invigningen inträffar 1 december klockan 12.00 på museets Hyllan och hålls av museichef Annette Prior och utställningsantikvarierna Sofie Henryson och Jienny Gillerstedt. Utöver Midvinterfest invigs även utställningen Tryckt till jul som innehåller en kavalkad av textilier med jultrycksmönster från 1920-talet och framåt.

13.30 i Bävehallen samma dag kommer tångdykerskan Kerstin Hammarsson att berätta och visa vad som går att göra med tång.

Kontakt:

Sofie Henryson, Program- och utställningsantikvarie, +4676 94 94 163 eller +46522- 65 65 23

sofie.henryson@bohuslansmuseum.se

eller

Sebastian Thorén, kommunikatör,

sebastian.thoren@bohuslansmuseum.seBohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund