2022-01-14 11:10Pressmeddelande

Konstnären Eric Magassa ställer ut på Bohusläns museum

Foto. Konstnären Eric Magassa sitter i en soffa, iklädd en stickad fiskarmössa och glasögon med orangeat glas. Han håller upp ett av sina verk. Eric Magassa och utställningen "Messages From The Stars" öppnar 19 februari. Foto: Martin Dixon

I utställningen Messages from the Stars som visas i Konsthallen under våren 2022, tar Eric Magassa ett helhetsgrepp på utställningsrummet som målats i starka färger och med abstrakta former på väggarna. Han går i dialog med museets samling och gör en iscensättning av föremål och objekt som ställs i relation till det egna fotoverket The Lost Series.

Magassa arbetar både intuitivt och performativt i sin process, där han använder sig själv och den geografiska platsen som utgångspunkt för att se, lyssna, känna och undersöka. Han hämtar sin inspiration från vardagen och från sin egen historia med rötter både i Frankrike, Sverige och Senegal, liksom från abstrakt måleri, musik, ritualer, magi, mönster och föremål av antropologisk karaktär. Magassa utforskar genom sitt konstnärskap frågor kring identitet och dess koppling till minnen och platser.  

Inför utställningen har Magassa gjort ett urval av föremål från främst museets Kongo-samling. Samlingens historia är kontroversiell då föremålen donerades av tjänstegörande bohusläningar i Kongo till museet mellan sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Den etnologiska samlingen växte under en period då Kongo fick utstå svårt kolonialt förtryck av inte minst Belgien som gjort anspråk på området. I utställnigen kommer inte föremålen att exponeras på det vis museibesökare är vana att betrakta dem. Genom att ha dem liggandes utan montrar vill Magassa ta bort den exotifiering som uppstår vid ett sådant tilltag.

De klassiskt modernistiska vita gallerirummet, som på senare år kritiserats för att representera en dominerande västerländsk kanon i konstvärlden, förvandlas till ett rum där perspektiven förskjuts och färg, musik, verk och upplevelse samverkar. Föremålen och verken i utställningen korresponderar i en ny kontext som lyfter fram nya betydelser och tolkningar av dem. Den vitmåalde konsthallen blir istället till ett storskaligt abstrakt måleri. Måleriet kommer tona in de urval av föremål som tillhör museets Kongo-samling, samt verken The Lost Series.

Utställningen öppnar 19 februari 2022 på Bohusläns museum. Den står fram till 1 maj 2022.

 

 


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.

Kontaktpersoner

Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén