2016-02-26 10:43Pressmeddelande

Huset vid vägens slut – om tiden då Vrångsholmen var ett skyddshem

null

Vrångsholmen var i början av 1900-talet ett skyddshem där pojkar, vars föräldrar hade problem, skulle räddas från stadslivets faror genom att fostras i en sund och lantlig miljö. Huset byggdes omkring 1910 och är beläget i norra Bohuslän strax söder om Strömstad. Utställningen, som visas på Bohusläns museum 19 mars - 29 maj, består av arkivmaterial och bilder från Vrångsholmen samt material från några av de pojkar som vistades på skyddshemmet. Torsten Sigfridsson från Uddevalla har också bidragit med material utifrån sin forskning om Vrångsholmen.


Vrångsholmen är ett väl bevarat exempel på förra sekelskiftets pedagogiska och sociala metoder för att korrigera barn i riskzonen. Huset byggdes omkring år 1910 av Räddningsinstitutet på Hisingen åt vanartiga pojkar från Göteborgsstad. Vrångsholmen kallades för "skyddshem" och var i bruk fram till år 1938. Meningen var att pojkar till föräldrar som hade problem skulle räddas från stadslivets faror genom att fostras i en sund lantlig miljö.

Föreningen Vrångsholmen visar från den 19 mars fram till 29 maj på Bohusläns museum en mindre utställning med arkivmaterial och bilder från Vrångsholmens period som skyddshem. Torsten Sigfridsson från Uddevalla har bidragit med material utifrån sin forskning om Vrångsholmen. Utställningen består också av material från några av de pojkar som vistades på skyddhemmet.

Utställningen är producerad av Bengt Franzén som är ordförande i föreningen Vrångsholmen och producent Mats Brunander.

Utställningen visas på Bohusläns museum 19 mars – 29 maj 2016

Plats: Bohusläns museum, övre våningen.
Invigning: Lördag 19 mars kl.12:00
Bengt Franzen, ordförande för Föreningen Vrångsholmen samt Mats Brunander, utställningsproducent inviger utställningen


För frågor om utställningen kontakta:
Sofie Henryson
Utställnings-och programantikvarie, Bohusläns museum
0522-656523
sofie.henryson@bohuslansmuseum.se

Efter utställningen på Bohusläns museum kommer miniutställningen att flyttas till Vrångsholmen. 

Om fastigheten Vrångsholmen:

Vrångsholmen är ett gammalt hus, snart 100 år, beläget i norra Bohuslän strax söder om Strömstad. Husets ägs av stiftelsen Vrångsholmen och verksamheten drivs av föreningen Vrångsholmen. Stiftelsen Vrångsholmen bildades sommaren 1981 i samband med förvärvet av fastigheten Vrångsholmen. Stiftelsens huvudman är ideella föreningen Vrångsholmen.

Föreningens och stiftelsens syften förenas kring konstnärlig och pedagogisk verksamhet. Under åren har bildkonstnärer, konsthantverkare, musiker, dansare och arkitekter nyttjat lokalerna för olika verksamheter som egen konstnärlig produktion, kurser, repetitioner och konferenser. Kurser och pedagogisk verksamhet har vänt sig till såväl ungdomar och barn som vuxna. Huset är både ett stycke svensk utbildnings- och uppfostringshistoria och en i hög grad stimulerande och fungerande arbetsmiljö för såväl konstnärligt arbete som temporär undervisning på olika nivåer.

Under kriget och fram till år 1981 ägdes huset av fortifikationsförvaltningen, som använde det som förläggning och senare som mobiliseringsförråd. Under de senaste 25 åren har kulturarbetare av olika slag använt huset under sommaren som ateljé, replokal, skrivarlya eller bara som tillflyktsort undan vardagslivets stress.


Stiftelsen Vrångsholmens lokaler utgörs av ett trähus i tre våningar med källare och en gammal trädgård på 6000 m². Huset bär spår av tidigare verksamhet såsom stora sovsalar, skolsalar, matsal och gymnastiksal. Under det senaste året har stiftelsen med stöd av Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten, kunnat påbörja en antikvarisk upprustning av huset.

Mer information om Vrångsholmen finns på www.vrangsholmen.se

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund