2022-03-18 07:10Pressmeddelande

"Guldringen" från Tanum har fyndfördelats Bohusläns museum

En spiralformad guldtråd i fem lager, stor nog att rymmas på ett ringfinger, vilar på en vit yta.Det spiralforamde guldföremålet är 2,5 cm i diameter och väger hela 43 gram. Storleken och fyndplatsen är några av anledningarna till att föremålet är så speciellt.

Det anmärkningsvärda guldfyndet som Carl-David Granbäck upptäckte i en bergskreva i Tanumsskogarna under rådjursjakten i slutet av januari har fått ett hem. Nu har ett statligt beslut gett Bohusläns museum ansvar för det uppmärksammade guldringsliknande föremålet. 

Vi skriver guldringsliknande med anledning av att det inte är en ring det handlar om, utan en så kallad guldten: En spirallagd tjock guldtråd som dess ägare sannolikt har använt som betalmedel snarare än som fingerprydnad. Vid en betalning knipsade guldtenens ägare av den mängd guld som krävdes från spiralen. Fyndet har visat sig vara från folkvandringstiden och är ungefär 1 500 år gammal. Under denna period var inflödet av guld från det sammanfallande romarriket betydande och nådde Norden med återvändande krigare.

- Den är ett fantastiskt fint exempel på Bohusläns vida kontaktnät under järnåldern och de rikedomar detta kunde innebära för vissa delar av samhället, säger Ingela Lundin, arkeolog på Bohusläns museum. Det har hittats en hel del guldföremål i Bohuslän sedan tidigare och många är upphittade i Kvilletrakten. Det speciella med denna spiral är dess fyndplats, att den låg gömd under en sten på ett berg samt dess storlek.

Nu har alltså guldspiralen hamnat på Bohusläns museum. Museets insamlingsområde för övriga arkeologiska fynd är hela Bohuslän vilket gör att beslutet för fördelningen känns naturligt. Muuseipersonalen glädjer sig åt fyndfördelningen och så småningom kommer besökare ha möjlighet att se föremålet infogat i sitt sammanhang. Något datum för när det går att beskåda fyndet i utställningarna är ännu inte fastställt.

Det gäller när du hittar ett fornfynd i ädelmetall:

  • Hittar du ett fornfynd där föremålet helt eller delvis består av ädelmetall är du enligt lag skyldig att erbjuda staten att få lösa in det mot en ersättning. Det gör du genom att anmäla fyndet till Länsstyrelsen.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén