2017-11-21 13:58Pressmeddelande

Bohusläns museum producerar utställning med hotade kulturarbetare

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat att bevilja 175 000 kr för att skapa en vandringsutställning som berättar om och synliggör fristadsverksamheten i Sverige, världen och Uddevalla. Utställningen produceras i samarbete med Bohusläns museum i Uddevalla. Uddevalla är en av två kommuner i Västra Götaland som är fristad. Utställningen kommer att invigas i maj 2018. Fristadsprojektet handlar om att skydda utsatta konstnärer och författare världen över.

Initiativet till utställningen kommer från Johanna Lindström, Koordinator för litterärt residensprogram och fristäder i Västra Götaland. Utställningen blir ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Bohusläns museum. En viktig del i projektet är att arbeta nära fristadsstipendiaterna och att de kommer att vara delaktiga i innehållet.

- Fristadsrörelsen uppstod som stöd för hotade skribenter och omfattar även andra konstnärliga grupper som drabbas av censur och förtryck. Att erbjuda en fristad för dessa personer är ett led i att värna yttrandefriheten. Under två års tid får fristadsstipendiaterna möjlighet att utan hot få fortsätta sin yrkesverksamhet. I många länder i världen löper författare, journalister och konstnärer av olika slag risk att bli förföljda, censurerade eller fängslade för att de uttrycker sig, berättar koordinator för fristäder i regionen Johanna Lindström.

Västra Götalandsregionen är sedan 2014 medlem i ICORN (International Cities of Refuge Network) och är en fristadsregion för hotade konstnärer i behov av skydd.

Lyfta betydelsen av yttrandefrihet
I den regionala kulturbudgeten för 2017 avsattes 175 000 kr till tre fristadskommuner i Västra Götaland. I regionen finns det hittills två kommuner, Göteborg och Uddevalla, som är fristäder. Den summa som skulle gått till en tredje kommun går nu istället till att producera en vandringsutställning. Tanken är att utställningen skall skapa information om fristadssystemet i världen och Sverige och lyfta betydelsen av yttrandefrihet och demokrati.

- Vi är glada och stolta över att få vara en samarbetspart för att sprida information om fristadsprojektet och göra en utställning som synliggör fristadsverksamheten, säger museichef Hans Kindgren.

- En verksamhet som är otroligt viktig. Vi ser också fram emot att ta emot fristadsstipendiater här på museet och på så sätt få en större inblick i deras livsberättelser, avslutar utställnings- och programantikvarie Sofie Henryson på Bohusläns museum.

ICORN är en internationell organisation av städer och regioner som erbjuder fristäder för författare och konstnärer som riskerar hot och förföljelser på något sätt. Detta för att försvara demokratiska värden och främja internationell solidaritet.

Kontaktpersoner:

Johanna Lindström
Koordinator för Litterärt Residensprogram och Fristäder i Västra Götaland
Mobil: +46(0)76-3242771
E-post: johanna.lindstrom@stromstad.se
Webb: www.airlitteraturvastragotaland.se

Sofie Henryson
Utställnings-och programantikvarie Bohusläns museum
E-post: sofie.henryson@bohuslansmuseum.se
Telefon: 0522-656523,076-9494163

Hans Kindgren
Museichef Bohusläns museum
E-post: Hans.Kindgren@bohuslansmuseum.se
Telefon: +46 522 656510/ +46 706 23 34 50

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund