2021-11-08 10:08Pressmeddelande

Bohusläns museum arrangerar temadag för kontroversiell fågel

Två storskarvar sitter intill varandra i toppen av ett döende träd. Bohusläns museum anordnar 20 november en temadag för ett av de kanske minst uppskattade djuren i den svenska naturen - ålekråkan.

20 november dedikerar Bohusläns museum en heldag åt ett av de just nu mest demoniserade djuret i landet - Ålekråkan eller Storskarven. Ett flertal föreläsare besöker museet under dagen för att bidra med att öka kunskapen samt nyansera bilden av fågeln och den annars så polariserande debatten som medföljer den. Bland gästföreläsarna finns bland annat  den före detta "Mitt i naturen"-programledaren, författaren och journalisten Martin Emtenäs.

Just nu går det att besöka utställnigen "Vi fåglar - fåglarnas egen berättelse" på Bohusläns museum. Utställningen ämnar att ge en helhetsbild av fåglars liv och plats i människans värld utifrån fåglarnas perspektiv. Här går det också att ta del av vilka arter som tillhör tidens vinnare och förlorare, samt att delta i en undersökning om vilka fåglar som uppskattas av oss, samt vilka som irriterar oss. Till den sistnämnda kategorin tenderar Ålekråkan att hamna. Bland annat anklagas den av vissa för att äta upp det redan dåliga torskbeståndet och förstöra växtlighet i skärgården med sin avföring. Bohusläns museums biolog Jan Uddén menar att Ålekråkans demonisering av oss människor just nu endast överträffas av vargen.

Förövare, syndabock eller oppurtunist i en miljö som präglats av mänsklig påverkan - det finns många perspektiv som präglar debatten om fågeln. Under Ålekråkans dag lördagen den 20 november vill Bohusläns museum bidra till att vidga den allmäna kunskapen om fågeln och nyansera debatten genom att bjuda in ett flertal föreläsare med kunskap om fågeln, havet och miljön. Temadagen är gratis och pågår från 12.00 till 16.00. Museet kommer även att streama programmet. Läs om programmet nedan.

 

Lördag 20 november kl. 12-16

Hörsalen, Bohusläns museum

Moderator Jan Uddén, biolog och museipedagog, hälsar alla välkomna och presenterar programmet och ger en introduktion till temadagen.

Anders Wirdheim, mångårig fågelskådare, journalist och tidigare informationsansvarig på BirdLife Sverige berättar om Storskarvens historia i Sverige och några andra platser i världen.

Martin Emtenäs, naturjournalist, författare, känd från Mitt i naturen: Skarvarnas planet, om människan som art och de två verkligheterna vi lever i - den naturvetenskapliga och vår fantasivärld och hur dessa krockar.

Karl Lundström, marinbiologisk forskare på SLU Aqua, Lysekil: Vad äter egentligen Storskarven i Bohuslän?

 Matti Åhlund, fågelekolog, naturvårdsbiolog på Naturcentrum AB, Stenungsund: Storskarven och toppskarvens förekomst och utveckling i Bohuslän.

 Ulrika Jansson, konstnär och curator, berättar om projektet The Conference of the Birds, ett nordiskt/ryskt tvärdisciplinärt konstprojekt som belyser den pågående minskningen av många fågelarter. I projektet undersöker konstnärer, forskare och lokala aktörer problem och möjligheter för samexistens mellan fåglar och människor

 


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén