2016-01-26 17:43Pressmeddelande

Bohusläns museum anordnar aktiviteter för nyanlända

null

Bohusläns museum arbetar ständigt med de mänskliga rättigheterna då vi värnar om allas rätt till kultur, identitet, synlighet och delaktighet. Migration är en av vår tids största frågor. Vi ser idag en värld där människor flyr från krig, svält och övergrepp mot ett bättre liv. Muserna som är en viktig mötesplats i samhället måste ta sitt ansvar. Bohusläns museum vill hjälpa till och vara en resurs för nyanlända. Därför har våra tre pedagoger tagit fram olika aktiviteter under våren. Kom och språkträna på museet, stadsvandring i Uddevalla, samtala kring konsten, lär dig om fiskevatten och allemansrätt.

- Bohusläns museum är en viktig mötesplats för våra nya invånare. I en tid då många nya människor kommer till Sverige och vi alla har behov av att lära känna varandra är Bohusläns museum, med vår kompetens och erfarenhet en självklar resurs säger Karin Stammarnäs, enhetschef för Publik verksamhet.

Följande aktiviteter är framtagna och anpassade för nyanlända

Språkträna genom historia

Hitta föremål och textilier i museets utställningar – sätt ord på dem och bilda meningar.
Men hjälp av ett texthäfte kan du gå på egenhand i museets utställningar och språkträna.
Nivå Studieväg 1. Häften finns att hämta i reception på Bohusläns museum.
När: måndag kl. 10-16, tisdag, onsdag, torsdag kl. 10-20, fredag, lördag, söndag kl. 10-16
Ingen bokning krävs
Fri entré

Stadsvandring i Uddevalla
Följ med på en stadsvandring i Uddevalla - lär dig historia och nya ord.
Vi går en runda i Uddevallas centrum och bekantar oss med staden.
Endast grupper med minst 10 deltagare i varje.
Start fr.o.m. vecka 12
När: måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 9.00.För bokning kontakta Elisabeth Corsander 0522 – 65 65 31
Ingen avgift

Öppna torsdagar – samtal om konsten!

Är du intresserad av konst? Vill du vara kreativ och möta andra med samma intresse?
Kom på ”Öppna torsdagar” i Konsthallen på Bohusläns museum där vi samtalar om konsten. Alla åldrar är välkomna.
När: kl. 15:00 – 17:00 följande torsdagar: 3 mars, 17 mars och 31 mars
Ingen bokning krävs – drop in
Fri entré

Fiskar, fiske och fåglar i Bohuslän

Vi träffas först på Bohusläns museum och tittar på olika fiskar och fåglar i Bohushallen. Sedan besöker vi utställningen Kustland och lär vi oss om olika fiskemetoder som används idag och förr i tiden. Vi kommer också att berätta var och när man kan fiska kring Uddevalla. Du får lära dig vad man får göra (Allemansrätten) i naturen och var man behöver fiskekort m.m. Under våren träffas vi två torsdagar ute och prövar på att fiska tillsammans med medlemmar från Uddevalla Sportfiskeförening och tittar på fåglar som syns i naturen.

Detta är en möjlighet att träffa nya människor som har samma intresse och som vill lära sig om den svenska naturen och träna det svenska språket.

När: torsdag 17 mars kl. 17:00 & 31 mars kl. 17:00 på Bohusläns museum
Torsdag 28 april kl.17.00 utanför Bohusläns museum
Torsdag 12 maj kl.17.00 vid Skalbanksmuseet

För bokning kontakta Jan Uddén mobil: 070-65 65 401 eller skicka email till jan.udden@bohuslansmuseum.se

Ingen avgift

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund