2016-01-18 13:08Pressmeddelande

Bohusläns museum - en utmärkt upplevelse!

null

Enligt den senaste bedömningen som Swedish Welcome genomförde tilldelades Bohusläns museum nivån ”en utmärkt upplevelse”. Bedömningsspannet för den näst högsta nivån ”utmärkt” är 65-79% och Bohusläns museum tilldelades 76% vilket innebär att vi placerade oss i den övre delen. Nu siktar vi på att under 2016 nå nästa nivå som är ”enastående”.

Bohusläns museum är medlemmar i Swedish Welcome vars rådgivare besöker museet både med oanmälda och bokade besök för att genomföra professionella bedömningar. Med insamlad information och bedömningar utifrån ett hundratals aspekter tilldelas museet ett certifikat. Ett Swedish Welcome-certifikat är ett bevis på att museet uppfyller ett antal minimikrav för bättre gästupplevelse och hållbar utveckling.

Bohusläns museum arbetar dagligen med att förbättra upplevelsen för våra besökare vad det gäller bemötande, kommunikation, tillgänglighet och för att skapa delaktighet. Vi strävar efter ett kvalitativt innehåll i alla våra verksamheter tillsammans med olika målgrupper. 

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund