2018-11-21 12:30Pressmeddelande

Bigert & Bergström "The Climate Fix" - Inbjudan till pressvisning 6/12

null

Välkommen till pressvisning på utställningen The Climate Fix med konstnärerna Bigert& Bergström, torsdag den 6 dec kl 14 till Konsthallen Bohusläns museum, Uddevalla.

I somras hade Kebnekaises sydspets smält så mycket att bergets norra del blivit vårt lands högsta punkt. Konstnärsduon Bigert & Bergström genomförde 2015 en räddningsaktion för att försöka stoppa denna utveckling där smältande glaciärer är vår tids främsta symptom på tilltagande klimatförändringar.

Under det senaste året har konstnärsduon gjort större utställningar på olika platser runtom i landet. Nu är det första gången Västsverige får ta del av deras mångsidiga konstnärliga arbete kring klimatrelaterade frågor i The Climate Fix, en unik utställning för Bohusläns museum. Konstnärerna medverkar vid pressvisningen.

Verket Rescue Blanket for Kebnekaise ingår i den stora utställningen The Climate Fix att visas i Konsthallen på Bohusläns museum, där konstnärsduon Bigert & Bergström fokuserar på storskaliga lösningar för att fixa klimatet – så kallade geo-engineering.

Sedan början av 1990-talet har Mats Bigert och Lars Bergström utforskat extrema väderleksfenomen och klimatrelaterade frågor. Redan 1994 presenterade de Klimatkamrarna, stora upplevelsebaserade och interaktiva verk, där besökarna kunde uppleva olika väderfenomen i en konstnärlig kontext. Ett av dem, Steamchamber, visas nu i utställningen.

Utställningen spänner över 30 års samarbete, alltifrån tidiga verk inspirerade av biologiska museers dioramor, till senare verk som visar på sambandet mellan människans teknologiska landvinningar och vår tids alltmer alarmerande klimatförändringar.

Med ett konstnärligt kreativt förhållningssätt lyckas de utifrån en konceptuell utgångspunkt visualisera viktiga samband mellan klimat och mänsklig påverkan. I utställningen vill de problematisera hur vetenskapen och tekniken har försökt kontrollera väder och skapa artificiella klimat. Vädret påverkar oss ständigt, både fysiskt och psykiskt och har också påverkat historien genom sin nyckfullhet.

Med ett kreativa nytänkande och skarpsinnig humor lyfter de fram klimatets drastiska förändring som vår tids viktigaste fråga, som ytterst handlar om människans och jordens överlevnad.

Mats Bigert (f. 1965) och Lars Bergström (f. 1962) träffades på Konsthögskolan i Stockholm på 1980-talet och har sedan dess utfört många gemensamma offentliga konstverk, performativa verk och filmer. De arbetar både i Sverige och utomlands. Efter 30 års kreativt samarbete är deras klimatrelaterade verk i högsta grad aktuella.

23 januari kl 18. HUR LÅNG TID HAR VI PÅ OSS ATT HEJDA KLIMATKRISEN? Föredrag av Stefan Edman, biolog, tekn. hedersdoktor och författare.

Pressvisningen kommer ske i Konsthallen på Bohusläns museum torsdagen 6/12 klockan 14.00. 

För mer information; kontakta; Agneta von Zeipel Agneta.vonZeipel@bohuslansmuseum.se

mb. 070-62 63 275 eller Sebastian Thorén <Sebastian.Thoren@bohuslansmuseum.se

Konsthallen- Bohusläns museum

www. bohuslansmusem.se

tel 0522-65 65 00, Museigatan 1, Uddevalla

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund