2018-01-23 07:45Pressmeddelande

Artistic Territories - ny konstutställning om territorier

null

I utställningen Artistic Territories möter vi fem samtida konstnärer som undersöker aktuella begrepp och företeelser i vår samtid. Hur ser den konstnärliga strategierna ut i en turbulent omvärld som tycks känneteckna vår samtid? Vi möts av miljökris, konsumtionskris, politiska/sociala kriser och ekonomiska kriser och en värld där spänningarna ökar, såväl mellan individer och grupper som klasser och nationer. Hur hanterar vi detta? Kan konsten ge några svar eller ställa frågor som kanske ruckar på perspektiven och skapar nya scenarier?

Utställningens titel är öppen och konstnärerna tar avstamp i sitt eget mentala territorium, som kan spegla både yttre och inre världar, gränser och territorier. Konstnärerna tillhör en yngre generation som arbetar konceptuellt och som rör sig obehindrat mellan olika konstnärliga uttryck och tekniker. De tar upp begrepp som konsumtion, identitet, normalitet och filosofiska teman. Med humor, satir och drastiska konstnärliga grepp får vi ta del av några viktiga samtida konstnärers verk.

Patrik Bengtsson arbetar ofta med en redan berättad historia, hämtad från den moderna historieskrivningen: ett minne från en myt, en text ur en bok eller något från internet, där han sedan länkar skeenden till varandra och skapar nya berättelser. I utställningen visas verket Väktare som vaktar behållare som innehåller ingenting, därför vaktar väktarna ingenting, som påbörjades för över tre år sedan. I det nya verket vill han gestalta komplexa känslor och rädslan som blivit en global handelsvara. Han är bosatt i Göteborg och gick ut Akademi Valand 2005.

Goran Hassanpour har i tidigare verk arbetat med minnet, barndomen och verk som kretsar kring den exil familjen tvingades till. Under senare år har han arbetat med spegelglas monterade i abstrakta rutmönster, som kan sägas representera underliggande idéer kring filosofi, astronomi och föreställningar om kosmos. I olika verk destabiliserar han dessa mönster genom ljussättning och fysisk påverkan, så att strukturerna rubbas. Goran Hassanpour är bosatt i Göteborg. Han gick ut Akademi Valand 2008.

Mattias Norströms konst kolliderar natur, hantverkstradition och populärkultur. Han använder sig ofta av tydliga symboler som genom brutal eller ömsint behandling laddas med oväntat innehåll. Norströms konst verkar alltid direkt men aldrig enkelt, materialvalen och dess hantering är alltid centrala: i det handfasta och konkreta ryms den poetiska vändningen. I utställningen presenteras en ovanlig möbel/skulptur vars innehåll tangerar buddistiska tankegångar. Mattias Norström är bosatt i Lerum. Han gick ut Akademi Valand 2002.

Linnéa Sjöberg arbetar med performance som undersökningsmetod under längre perioder, där konsten smälter ihop med hennes vardag och upplöser gränsen mellan konst och liv. Hon berör teman som individ, kropp och identitet som konstant suddas ut och omformuleras i arkitektoniska utgrävningar av sig själv. I performanceverket Gtd4s810 (Getting Things Done for Satan), transformerade Sjöberg sitt yttre till en idé om en karriärkvinna. Projektet genomfördes under ett och ett halvt år som ett utforskande av hur klass och grupptillhörighet manifesteras. Linnéa Sjöberg gick ut Kungliga Konsthögskolan 2012. Hon bor i Stockholm och Berlin.

Iris Smeds arbetar gränsöverskridande med olika uttryck som performance, film, text och poesi. Hon har en bakgrund som dramatiker och de senaste åren har hon jobbat med projekt som behandlar konsten och den mänskliga identitetens säljbara värde. Vem är jag, vem skulle jag kunna vara och vad är jag värd? - är frågor som blottlägger den vilsenhet som det innebär att vara människa idag. The Tits of Dali är första delen av Iris Smeds nya projekt the Average, ett videoverk i tre delar som behandlar medelmåttan och genomsnittet, människan som inte brinner utan som hellre vill suddas ut. I Tits of Dali behandlas rummet och kroppen och tiden. Iris Smeds är bosatt och verksam i Stockholm."

Pressvisning

När:Torsdag 8 februari

Kl: 14:00.

Var: Konsthallen, Bohusläns museum

Vernissage: 

När: Lördagen 10 februari

Kl:14.00

Var: Konsthallen, Bohusläns museum

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund