2018-10-24 11:34Pressmeddelande

Arkeolog från Bohusläns museum presenterar sin licentiatavhandling på Vasamuseet

null

Hur kan vi öka kunskapen och förbättra kommunikationen om svårtillgängliga arkeologiska platser belägna under vatten? Hur tillgängliggör vi kulturmiljöer under vatten? När Delia Ní Chíobháin Enqvist, arkeolog på Bohusläns museum, på torsdag håller presentationen av sin licentiatavhandling på Vasamuseet i Stockholm står detta ämne i centrum.

-Det ska bli jättekul! Kvalitén på forskningen som bedrivs där är väldigt hög, säger Delia. Hon är en av åtta doktorander som via forskarskolan i arkeologi - GRASCA, är med och forskar på hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med aktuella samhällsfrågor.

Utgrävningar under vatten är sällan lättillgängliga och få människor har möjligheten att ta del av dem. Dessa svåråtkomliga platser har också varit en anledning till att räckvidden för forskningen på så kallade maritima miljöer under vatten tidigare har varit begränsad. Nuförtiden - som följd av den explosionsartade digitala utvecklingen har en mängd av innovativa och multidisciplinära metoder uppkommit. Inte minst så kallad digital visualisering. Att utnyttja 3D för att digitalt återskapa utgrävningsplatserna är en inte helt ovanlig metod för att sprida kunskap om en specifik palts nuförtiden.

Det är genom att förstå hur arbetet med visuell kommunikation ser ut idag som hon försöker identifiera kunskapsluckor som uppstår i och med dessa. Detta skulle på sikt skapa förutsättningar för att fylla igen dessa luckor och förbättra arbetet med kunskapsproduktion och kommunikation av maritim arkeologi. Delia upplever en öppenhet för innovation inom den arkeologiska maritima sektorn i Skandinavien. Till detta ställer hon sig positiv då framtiden för sektorn har stor potential när det kommer till digitala flöden med möjlighet att förbättra både tolkning och kommunikation.

Presentationen sker på Vasamuseet, hemmet för Sveriges mest berömda marinarkeologiska fynd. Det var här som Delia 2003 praktiserade som student under en månad, innan hon flytten till Sverige. Återkomsten går i ett avseende att betrakta som en cirkel som sluts. Åhörarna för presentationen kommer att bestå av forskare från Södertörns Högskola och Stockholms universitet, samt personal från Vasamuseet.

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.


Kontaktpersoner

Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund