2014-05-14 10:36Pressmeddelande

Visning av innovativa skördesystem för biomassatäta ungskogar

null

Vi bjuder in till demonstration i fält av skörd och buntning med Fixteri FX15, samt skotning, lagerbyggnad och flisning av buntar den 16 maj i Holmsund (ca 15 km från centrala Umeå).

Det finns totalt 2,8 miljoner ha av ogallrade ungskogar i Sverige, vilka motsvarar 12% av Sveriges skogsmarksareal. Från dessa skogar finns det en potential att årligen gallra ut skogsbränsle motsvarande ca 10 TWh, men i dagsläget saknar vi teknik och metoder för att kostnadseffektivt utföra detta. Nästan 60% av denna biomassapotential finns i norra Sverige där avstånden mellan skog och industri är relativt långt. 

Ett möjligt sätt att effektivisera logistiken är att klena träd komprimeras och buntas redan i beståndet, för att sedan kunna hanteras och tranporteras effektivt fram till både bilväg och industri. Under de senaste tio åren har intensivt forsknings- och utvecklingsarbete pågått i de nordiska länderna för att effektivisera skörde- och hanteringssystem av biomassa från täta unga skogar.

Vi vill nu visa forskning och utveckling som utförts i Finland. Den senaste versionen av Fixteri buntskördesystem har i studier gjorda av Metla, SkogForsk, Metsäteho och Pöyry Management Consulting visat sig vara effektivt och konkurrenskraftigt i jämförelse med konventionella system. Systemet som demonstreras är monterat på en basmaskin av modell Logman811FC utrustat med ett Nisula Forest 285 fällhuvud. I Finland finns för närvarande sju sådana system i praktisk drift. Utgångspunkten vid utvecklingen av systemet har varit att pressa ner kostnaderna för drivningsarbetet, transporterna och flisningen av biomassan. Den här nya teknologin innebär en förändring av synen på hela logistikkedjan från ungskogen till industri.

”Teoretiska analyser som bl.a. SLU har gjort pekar på att det här en lovande teknik. Det här är en pusselbit som vi inom forskningen kommit fram till bidrar till ett införande av kostnadseffektiva skötselsystem för de biomassatäta ungskogarna”, säger Dan Bergström, forskare vid SLU.

Dagen arrangeras av bl.a. Skogstekniska klustret, SLU, BioFuel Region och Fixteri och finansieras genom projekten; Skog, Klimat och miljö, INFRES och Forest Refine.


Varmt välkomna! 

Tid:     16 maj 2014, 09.30 – 14.30 (Se bifogat program längst ner)

Plats:  Holmsunds Brukshundklubb.

GPS:   RT90: 7076536, 1727468, SWEREF99 TM: 7077456, 767046

Kontakt: Lena Jonsson

lena.jonsson@skogstekniskaklustret.se +46(0)70-3061540
Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg