2014-03-04 13:53Pressmeddelande

Vasa stad satsar på biogasbussar

Nyligen beslutade stadsstyrelsen i Vasa stad om att lokalbussarna i kommunen ska vara biogasbussar. Det är ett samarbete med biogasproducenten Stormossen Ab som godkändes under mötet och nu ska bussarna köpas in. 

- Vi på Stormossen är väldigt glada över beskedet! Vi vill att den biogas vi producerar ska kunna användas till fordon, men har inte velat satsa på uppgradering innan vi varit säkra på att biogasen faktiskt kommer att bli såld. Men nu kan vi påbörja byggnaden av uppgraderingsanläggningen så att gasen får fordonskvalitet, säger Leif Åkers, VD på Stormossens avfallscentral och biogasanläggning i Kvevlax, Korsholm. 

Stormossens anläggning producerar idag cirka 16 GWh biogas per år, vilket motsvarar 1,6 miljoner liter diesel. En tredjedel av det kommer att kunna förse alla Vasas lokalbussar med drivmedel, resterande två tredjedelar kommer att kunna säljas till andra intressenter. Biogasen produceras genom rötning av avloppsslam och matavfall från sex närliggande kommuner i Österbotten. 

Bättre miljö och lägre kostnader 

Biogasdrivna bussar kommer att leda till såväl minskade koldioxidutsläpp som kväveoxider och partiklar. Även kostnaderna för drivmedel för bussarna kommer att bli lägre, vilket gagnar Vasa Stad. Projektet Biogas Botnia, som drivs av BioFuel Region och Stormossen Ab, arbetar just nu fram en färdplan för biogasens utveckling i regionen som innefattar Österbotten, Västerbotten och Västernorrland. Projektledare Julia Pettersson tycker att Vasa stad har fattat ett beslut i helt rätt riktning. 

– Det är ett viktigt beslut för biogasens fortsatta utveckling i regionen. Det behövs föregångare som vågar visa vägen framåt och där imponerar Vasa stad. Med den färdplan vi håller på att ta fram i projektet hoppas vi att produktionen i vår region kommer att öka och att fler kommuner tar beslut om biogasfordon, säger Julia Pettersson. 

Satsar på att bli Nordens energihuvudstad

Vasa stad genomförde år 2013 en konkurrensutsättning för den lokala busstrafiken, där man gick in för ett förlängt avtal med ett år. I det avtalet fattades beslut om upphandlingar vad gäller biogas till fordonsgas. Enligt bedömningen i konkurrensutsättningen skulle trafikeringskostnaderna sjunka med 42 procent jämfört med alternativet att trafikera med dieselmateriel. Upphandlingskostnaden för tolv gasbussar var under år 2013 ca 3,6 miljoner euro. Vasa stad godkände sommaren 2013 den nya strategin Nordens energihuvudstad och håller på att uppgöra ett energi- och klimatpolitiskt program

Stadsstyrelsens viceordförande Anita Niemi-Iilahti hoppas på en hållbar utveckling, vad gäller miljön med minskade utsläpp, och ekonomiskt hållbar, när biogasen från Stormossen kan användas.

- Kanske kan man tänka att det ska vara ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt hållbart. Får vi bättre kollektivtrafik är det ju bra för alla invånare i Vasa, säger hon till Svenska Yle. 

VaasaEnergyWeek 

Den 18 mars kommer Biogas Botnia att hålla ett dialogmöte och ett biogasseminarium i Vasa i samband med VaasaEnergyWeek. Där kommer biogasens fortsatta utveckling i regionen att diskuteras. Läs mer om det här!

För kontakt och mer information

Julia Pettersson, projektledare Biogas Botnia
julia.pettersson@biofuelregion.se
070-302 02 19


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg