2013-11-06 12:00Pressmeddelande

v. 46 ställs in, men BioFuel Regions seminarier består!

null

Vad ska man tänka på när det gäller upphandlingar av fordon som går på förnybara drivmedel? Vad är på gång i biogasbranschen i norra Sverige? Kan skogen bidra till klimat- och energiarbetet och i så fall hur? Det här är några av de frågor som kommer att besvaras i Piteå under våra seminarier nästa vecka! Vi kommer även att kunna visa upp världens första traktor som går på biogas! 

Det är med stor sorg vi måste meddela att Piteå miljö- och energivecka har beslutat att de måste ställa in flera av de seminarier som var tänkta att hållas. Orsaken är att för få har anmält sig till de seminarier som skulle hållits. 

Det är mitt i allt det ändå glädjande att de seminarier som BioFuel Region haft ansvar för fått tillräckligt många anmälningar! Så vi håller dem som planerat. 

12 November: Skogen – nyckel till ett framgångsrikt klimat- och energiarbete

Våra föreläsare - som representerar forskning, skogsindustri, skogsägare och miljörörelsen - kommer ge svar på frågan utifrån många olika perspektiv. Dagen inleds med en genomgång av de regelverk som finns i EU och hur de kan påverka framtida användning av skoglig biomassa. Läs hela programmet här!


13-14 November: Biogasstrategier

Under vårt biogasseminarium kommer vi att visa på vilka strategiska överväganden som kan göras för att bygga ut biogasen i norra Sverige på det mest effektiva sättet. Det vill säga hur vi får mest nytta för pengarna och samtidigt bidrar till en fossilfri fordonsflotta. Vi kommer också att belysa hur man på bästa möjliga sätt klarar av upphandling av miljöfordon. Läs hela programmet här! 


Middag 13 november

Precis som det var tänkt innan kommer vi att äta middag tillsammans på Stadshotellet i Piteå 13 november. Pris för deltagande:
  • 12 november: 1300 kr 
  • 13 november: 1500 kr 
  • 13-14 november inkl middag den 13 november: 2500 kr

Det går fortfarande bra att anmäla sig till våra seminarier!

Klicka här för att komma till anmälningsformulär! 


Visning av världens första gastraktor! 

Vi kan också meddela att Valtras gastraktor kommer att finnas på plats i Piteå och våra seminarier de här dagarna. Det är en alldeles ny traktor på marknaden som nyligen började serietillverkas. Faktiskt världens allra första traktor som går på biogas och är perfekt för miljömedvetna kommuner! 

Diesel i arbetsmaskiner dominerar energianvändningen för arbetsmaskiner. I dag finns få alternativ till dieseln. Jordbruksverket och Transportstyrelsen tror att biogas som bränsle kombinerat med diesel, så kallad metan-dieselteknik, kan vara ett alternativ för arbetsmaskiner. Det saknas dock arbetsmaskiner med den tekniken på marknaden. Det beror främst på att det inte finns regler för avgasutsläpp och att driftsekonomin idag är okänd.

MEKA-projektet är ett regeringsuppdrag som drivs av Jordbruksverket och Transportstyrelsen. Syftet är att se till att testa och utvärdera arbetsmaskiner konverterade till metan-dieseldrift. Transportstyrelsen ska också arbeta med att ta fram föreskrifter för typgodkännande av konverteringssatser. Lyckas projektet innebär det på sikt att fler arbetsmaskiner kan konverteras och köras på biogas. Projektet pågår mellan maj 2012 och november 2015.

Traktorn som visas under de här dagarna i Piteå är den första som SMP Svensk Maskinprovning ska genomföra emissionsmätningar på. Biogaskonverterade arbetsmaskiner har störst förutsättningar i tätorsnära verksamhet där man har tillgång till tankmöjligheter av gas.

För kontakt och mer information 

Skogen – nyckel till ett framgångsrikt klimat- och energiarbete 
Magnus Matisons
magnus.matisons@biofuelregion.se 
070-352 85 40 

Biogasstrategier
Lars Sandström
lars.sandstrom@biofuelregion.se 
070-810 65 02Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg