2023-05-15 06:28Pressmeddelande

Unikt upphandlad byggarbetsplats ger förhoppning om fler

En skiss på en förskola i trä kringgärdad av asfalt och en grönskande gård med leksaker.En skiss på hur Skanskas konceptförskola i Torvalla kommer att se ut.

Med bara några veckor kvar tills de första elektrifierade arbetsmaskinerna ska påbörja arbete med Skanskas konceptförskola i Torvalla har Östersunds kommun siktet tydligt inställt: Antalet utsläppsfria byggarbetsplatser ska bli fler.

Det har tagit sin tid, två år närmare bestämt från idé till handling, men om några veckor inleds arbetet med att bygga förskolan i Torvalla. Byggarbetsplatsen kommer att bli unik i sitt slag. Ingen, varken i EU eller Sverige har genomfört detta tidigare.

Det är banbrytande, vi ville ha en utsläppsfri byggarbetsplats, där alla maskiner på området är elektrifierade, säger Sofia Grelsson, som är projektledare på Östersunds kommun.

Projektet är ett resultat av en fråga Östersunds kommun fick av Fossilfritt Sverige, regeringens initiativ för att främja omställningen, för några år sedan. Frågan var om kommunen ville vara en av sex klimatledare för offentlig upphandling. Just offentlig upphandling är nämligen ett kraftfullt medel i att främja omställningen.

Upphandling är ett av kommunernas bästa sätt att ställa klimat- och miljökrav på, bekräftar Anne Sörensson som är miljöstrateg på Östersunds kommun.

Frågan ledde till en upphandling av Skanska som från och med i början av juni kommer att bygga en av sina konceptförskolor i Torvalla.

Men även om idén var spännande, har den inte varit enkel sak att sätta i verket. Projektet har utöver att det har kantats av ekonomiska spörsmål som främst handlat om världsläget, även fått brottas med frågor kring att vara pionjär på området elektrifierade arbetsmaskiner.

Att hitta elektrifierade grävare, traktorer, hjullastare och kranar har nämligen inte varit alldeles enkelt. Och projektet har inte lyckats vaska fram en elektrifierad vält som kan platta marken.

Största utmaningen är att det finns så få maskiner att det är svårt att få hit dem. En annan risk med att de är få är att det är svårt att byta ut dem om någon skulle bli stående, säger Sofia Grelsson.

Men skulle en maskin bli stående har projektet ett avtal med Skanska om att ersätta arbetsmaskiner med konventionella som körs på HVO. Med välten inräknad blir arbetsplatsen till 95% utsläppsfri.

Ett annat moment som kan äventyra flytet är kyla och batteritid. Arbetsmaskinerna kommer att ladda över natten vid den mobila laddstation som kommer att finnas på plats, med förhoppning om att det ska fungera bra.

Eftersom projektet ligger i framkant handlar mycket om lärande i dagsläget. Och förhoppningen är också att andra ska få upp ögonen för att det är möjligt att genomföra. Inte minst för att arbetsmaskiner, som står för 20 % av hela transportsektorn, är en stor källa till utsläpp idag, berättar Anne Sörensson.

Vi hoppas att fler ska se att det är möjligt att göra det här eftersom det finns så mycket potential i det att minska klimatpåverkan inom transportsektorn, säger hon.

Och att leverantörer blir intresserade av att tillverka maskiner så de finns på marknaden! Fyller Sofia Grelsson i.

Ytterligare en förhoppning är att projektet ska bli det test som gör att Östersunds kommun i förlängningen skalar upp arbetet kring att upphandla utsläppsfria byggarbetsplatser.

Jag tycker det är ett bra sätt att driva utvecklingen framåt på, att testa först och skala upp sen. Vi har ambitionen att bli fossilfria inom kommunorganisationen till 2025 och klimatneutrala till 2030. Om vi ska bli det behöver vi göra sådana här saker! Avslutar Anne Sörensson.

 

Lyssna också gärna på vår podd Öka takten och avsnittet om den utsläppsfria arbetsplatsen och titta på vår film om ellastbilar!

Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Logga RVN+FiT

 


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.