2014-03-10 07:45Pressmeddelande

Svensk-finskt samarbete fördjupas

null

Sverige och Finland är världsledande när det gäller andelen förnybar energi. Här finns skogen och arbetet med att ta ut så mycket energi och andra produkter ur den har pågått länge. Gränsöverskridande samarbete mellan organisationer och universitet i Sverige och i Finland har pågått i 10 år. Det vill vi bygga vidare på och ytterligare fördjupa. På tisdag och onsdag arrangeras en studieresa i Örnsköldsvik och Umeå för finska projektledare, professorer och forskare. 

Gränsöverskridande samarbeten mellan organisationer och universitet i Sverige och i Finland har pågått i 10 år. Vi har gjort det för att omsätta EU:s förnybarhetsmål till regional utveckling och vi vill fortsätta göra för att även få bort det fossila beroendet i transportsektorn. Samarbetena har genom åren varit väldigt fruktsamma och många vetenskapliga resultat har också arbetats fram i olika projekt. Resultaten har också omsatts i effektivare hantering av skoglig biomassa. BioFuel Regions projektgrupp Forest Refine vill nu fördjupa kontakterna och relationerna över Kvarken och bjuder nu in till en studieresa för finska partners. 

I Finland har ett nytt kluster bildats, Biovalley, och där är de nyfikna på hur vi på vår sida Kvarken arbetar med kluster, eftersom vi gjort det framgångsrikt så länge. Syftet med studieresan är att ta del av, och utbyta, varandras erfarenheter och kunskaper. I regionen där Biovalley verkar finns en mångsidig bioekonomi. Förutom jord- och skogsbruk finns den starka naturresurssektorn och affärsverksamhet i livsmedelsindustrin, träförädlingsindustrin, snickeri- och byggnadsbransch och bioenergi. Olika verksamheter i regionen stöds av forsknings - och utvecklingsorganisationer och utbildningsorganisationer, vilka ger företag de senaste forskningsresultaten och kunnig personal. 

Vi börjar studieresan tisdagen 11 mars med att åka till Örnsköldsvik där vi kommer att besöka SP Processumklustret där studiebesök till The Biorefinery demo plant och Domsjö bioraffinaderi anordnas. Det senare är ett framgångsrikt exempel på hur man förvandlar ett olönsamt pappersbruk till att bli ett lönsamt bioraffinaderi där man producerar specialcellulosa som bland annat används till att framställa viskos. Den 12 mars är vi i Umeå där BioFuel Region presenterar sin verksamhet, tillsammans den nya institutionen för skogliga biomaterial och teknologi på SLU. Där kommer även forskningsprogrammet Bio4Energy att presenta sig och sitt arbete. Därefter blir det studiebesök på torrefieringspiloten vid Umeå universitet och även BTC (bränsletekniskt centrum). 

- Vi hoppas att den här studieresan kommer att leda till ett fördjupat samarbete för att vi ska kunna fortsätta utveckla den biobaserade ekonomin. Sverige och Finland är världsledande när det gäller bioenergi, men fortfarande domineras transportsektorn med fossila drivmedel, säger Magnus Matisons, projektledare Forest Refine. 

Det kommer snart en ny strukturfondsperiod och EU:s mål för utsläppsminskningar kommer att höjas. Lena Friborg, enerigi- och miljöstrateg vid Region Västerbotten, är intresserad av att lära sig mer och är en av deltagarna vid studieresan:

- Jag vill få en större förståelse för vad som finns i regionen när det gäller resurser för bioenergi och vad som kommer att behövas framöver. Jag vill ta reda på om - och i så fall hur - Region Västerbotten kan vara med och stödja den framtida utvecklingen, säger hon.


För kontakt och mer information 

Magnus Matisons, projektledare Forest Refine, BioFuel Region
magnus.matisons@biofuelregion.se
070-352 44 94Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg