2015-03-16 10:55Pressmeddelande

SPARA MILJONER PÅ ATT BYTA OLJA OCH GAS MOT BIOENERGI!

I morgon, tisdag 17 mars, hålls en fullspäckad eftermiddag med inspiration på Umeå Folkets Hus. Vi kommer att få ta del av goda exempel på hur flera företag har konverterat till bioenergi och tjänar både pengar och miljö kommer att presenteras. Magnus Matisons från BioFuel Region är en av talarna.

När skattesubventionen på fossila bränslen försvinner 2015-2016 blir olja och gas mycket dyrare, medan biobränslen förblir det billiga, effektiva och miljövänliga alternativet. Just nu är det därför ett stort intresse att byta energikälla. Träpellets, biooljor eller flis är biobränslen som alla kan ge hög lönsamhet i en konvertering. Den industri som förbrukar 200 kubikmeter olja per år kan spara nära ena miljon kronor om året genom att byta till pellets.

För att lyfta goda exempel hålls en inspirerande eftermiddag på Umeå Folkets Hus i morgon tisdag 17 mars. Den kommer vara fullspäckad med positiva exempel, samtal och möten. Magnus Matisons, hos oss på BioFuel Region, är en av talarna:

-Tack vare koldioxidskatt och gröna elcertifikat har i stort sett all olja för uppvärmning ersatts med biobränsle. Här finns en möjlighet att fasa ut de sista dropparna olja i industrin. Det är idag lönsamt att konvertera, men det är viktigt att sprida kunskap och exempel på hur detta kan göras i praktiken. För att Sverige ska bli fossilfritt återstår sedan transportsektorn, men här kommer det att krävas krafttag och politisk handlingskraft, säger Magnus Matisons.

Det här är ett samarrangemang mellan NenetBioFuel RegionGreenbox Energy och Energimyndigheten.

Läs programmet här!

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Regions fokus ligger på en omställning till förnybar energi med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserad på skogsråvara.

BioFuel Region är ett samarbete mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet i våra fyra nordligaste län..

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg