2021-06-21 11:43Pressmeddelande

Snabb teknikutveckling möjliggör regionala elflygslinjer inom 5–10 år

null

Projektet FAIR utreder eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen och har publicerat en unik sammanställning över den tekniska utvecklingen inom elflygsindustrin. Rapporten beskriver befintliga och framtida flygplansmodeller som drivs av batterier eller bränsleceller, gällande regelverk och behovet av ny flygplatsinfrastruktur.

Elektriska och hybrid-elektriska flygplan är i en stark utvecklingsfas och antalet flygplansmodeller under utveckling ökar alltjämt. I rapporten Electric Aviation 2021 – Technology overview som BioFuel Region författat inom Interreg Botnia Atlanticaprojektet FAIR sammanfattas det senaste inom fältet.

Elflyget ett spännande alternativ för regionala transporter

Resor med elflyg kommer vara en realitet redan under detta årtionde. Samtidigt går batteriutvecklingen snabbt framåt och kommer att möjliggöra resor upp till 300 km för passagerarflygplan designade för 50 personer omkring år 2030. För passagerarflygplan med 8–9 passagerare kan räckvidden vara så pass stor som upp emot 1 000 km.

  • Elflyget kommer vara ett spännande alternativ för regionala transporter. I dagsläget finns endast ett certifierat elflygplan som är på marknaden. Det är ett tvåsitsigt skolflygplan. I flygplanssegmentet med upp till 19 passagerare finns däremot flera hybrid- och helelektriska modeller som förutspås finnas på marknaden innan 2030, berättar Arne Smedberg, VD, BioFuel Region.

Redan idag finns flera flygande prototyper, men innan de kan tas i kommersiell drift behöver de genomgå en omfattande certifieringsprocess. För elflygplan behövs en certifiering av drivlina, dvs. elmotorn, och i flera fall innovativa designlösningar som syftar till att minska luftmotstånd och ökad prestanda.

Elflygplan kräver en förändrad markinfrastruktur på flygplatser och en viktig fråga för framtiden är utformning av en internationell standard för laddinfrastruktur. En sådan syftar till att minska osäkerheterna kring nödvändiga investeringar på flygplatser.

Omfattande kartläggningsarbete

För att tidigt kunna ta del av de positiva effekter och innovationer som utvecklingen inom det eldrivna flyget möjliggör behöver aktörerna i Kvarkenregionen förbereda sig. Projektet FAIR syftar till att öka kunskapen om elflyg, utreda möjligheterna och att kartlägga behov av tekniska investeringar som behövs för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen. BioFuel Regions rapport är en viktig kunskapsbas för att förstå hur elflyget utvecklas.

Utökat partnerskap

Kvarkenrådet är projektägare för FAIR som utgörs av ett brett partnerskap av både privata och offentliga aktörer. Projektets partnerskap utökades våren 2021 med norska representanter och samtidigt förlängdes projekttiden till den 31 oktober 2022. Nord Universitet och MidtSkandia blir därmed nya medlemmar i projektets arbetsgrupp och Nordlands Fylkeskommune, Brønnøy kommune, Alstahaug kommune, Helgeland Regionråd, Indre Helgeland Regionråd, Rana Utvikling och Nord Universitet tillkommer som nya finansiärer. Projektets huvudfinansiär är Interreg Botnia-Atlantica.

Ladda ner rapporten Electric Aviation 2021 – Technology overview här: https://www.kvarken.org/projekt/electric-aviation-2021-technology-overview/

För mer information:

Arne Smedberg, vd BioFuel Region +46 70 817 42 30

Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet +358 50 918 6462

FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) är ett första steg mot en snabb introduktion av ett hållbart flyg i Kvarkenregionen.

Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs.
Projektet delfinansierats av Interreg Botnia-Atlantica.

www.flyfairkvarken.com


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg