2020-10-02 11:17Pressmeddelande

Pressinbjudan: Webbinarium 7 oktober om tillgängliga laddplatser

null

Många av dagens publika laddare för elbilar är utformade så att de blir svåra eller omöjliga att använda för personer med funktionsvariation. Webbinariet visar på vad vi vinner på att utforma laddplatser på ett tillgängligt sätt samt hur vi kan gå tillväga för att bygga en laddplats som funkar för alla.

Det senaste året har laddbara bilar ökat med sextio procent och utgör nu tre procent av den totala flottan av personbilar i Sverige. Denna andel förväntas öka snabbt. En elbilist gör cirka nittio procent av laddningen hemma men ibland behöver räckvidden förlängas vid en publik laddare.

Många av dagens publika laddare för elbilar är utformade så att de blir svåra eller omöjliga att använda för personer med funktionsvariation. Men en förändring har börjat ske. Projektets långsiktiga arbete med frågan har börjat ge frukt. Nu finns skrivningar och krav om funktionshinderperspektivet kopplat till Trafikverkets nya investeringsstöd, samt i Boverkets aktuella remiss om laddare och i SKL Kommentus upphandling av laddningspunkter.

– Det känns bra att vi kunnat belysa frågan, men det är tråkigt att laddstationerna ser ut som de gör. En av våra kontakter, Janne Herranen, sitter i rullstol och vill köpa elbil. Han har gjort flera resor där han undersökt laddstationer. På en resa mellan Trollhättan och Skellefteå besökte han 30 olika snabbladdare. Inte en enda av dem kan användas av rullstolsburna bilister, säger Moa Breivik.

Designen och utformningen av själva elbilsladdarna kan också utgöra hinder. Därför initierade projektet ett samarbete med Designhögskolan i Umeå där designstudenter har fått utforska hur ”Den tillgängliga laddplatsen” skulle kunna utformas.

– Jag är mycket nöjd med resultatet från deras arbete och det ska nu fungera som goda exempel i den fortsatta dialogen med aktörer som bygger laddplatser. Vi har lärt oss mycket på den här resan som vi vill dela med oss av till andra. Elbilar och laddning expanderar starkt nu så det är viktigt att vi bygger rätt från början säger Johan Lagrelius projektledare på Biofuel region.

Webbinariet lyfter vikten av att tänka på tillgänglighet i samband med installation av laddstationer, vad vi vinner på att utforma laddplatser på ett tillgängligt sätt samt hur vi kan gå tillväga.

Webbinarium : Den tillgängliga laddplatsen – Att bygga laddplatser för alla!
Onsdag 7 oktober kl 10:00 - 11:30

WEBBINARIET ÄR GRATIS OCH NI ANMÄLER ER HÄR!

Webbinariet är samarrangemang mellan projekten Elbilslandet Syd (som leds av Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne) och Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (som leds av Biofuel Region och Region Jämtland Härjedalen).

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Region grundades år 2003 av regionala aktörer och är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar sex personer i Umeå.

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Följ oss här på Mynewsdesk!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg