2019-09-04 14:13Pressmeddelande

​Pressinbjudan: Lastbilsträffen goes Electric!

null

För första gången tar alternativa drivmedel plats på en av Sveriges största samlingsplatser för transportsektorn, Lastbilsträffen i Ramsele. Som journalist har du en unik möjlighet att träffa beslutsfattare, experter, biltillverkare och kolla in den nya generationens fordon på en och samma plats.

Alla är vi på något sätt beroende av transporter antingen direkt eller indirekt. Samtidigt befinner sig branschen i en stor förändring och omställning. Under årets Lastbilsträff samarbetar Biofuel Region, Sollefteå kommun och Lastbilsträffen för att visa hur transportbranschen kan se ut i framtiden.

Förutom en snabbladdare har alla deltagare möjlighet att tanka förnybara drivmedel som förnybar diesel (HVO) och förnybar etanoldiesel (ED95). På plats finns även Heidi Andersson som berättar om livet med elbil och att försöka leva fossilfritt i glesbygd.

Fredag 13 september deltar också Jakop Dalunde (mp), Emil Källström (c), Thomas Morell (sd), Jasenko Omanovic (s) och Roger Johansson (Västra initiativet) i ett panelsamtal om hur transportsektorn kan ställa om till förnybart.

Datum: Fredag 13 september

Tid: 09:30–13:00. Se bifogat program

Plats: Lastbilsträffen i Ramsele

Bakgrund:

Elektrifieringen är en stor utmaning för både personbilar och tyngre trafik. Därför har en rad aktörer inom Jämtland och Västernorrland gått ihop med BioFuel Region i projektet Stolpe in för stad och land Mellersta Norrland. Projektet ska bidra till att stärka laddinfrastrukturen och skapa förutsättningar för att resa med elbilar och därmed minska koldioxidutsläppen från transporter.
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland län, Länsstyrelsen Västernorrland och projektpartners.

Kontaktpersoner:

Johan Lagrelius, projektledare, BioFuel Region
johan.lagrelius@biofuelregion.se
070-345 25 56

Stina Eriksson, hållbarhetsstrateg, Sollefteå kommun
stina.eriksson@solleftea.se
070-232 12 44

Lars-Olof Magnusson, projektledare, Lastbilsträffen
lo@lastbilstraffen.se
076-844 00 81

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Region grundades år 2003 av regionala aktörer och är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar sex personer i Umeå.

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Följ oss här på Mynewsdesk!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg